sanitárne vybavenie

štandardné vybavenie potrebné na zabezpečenie osobnej hygieny, vybavenie hygienických zariadení obydlia (kúpeľňa, WC); obsahuje všetky nevyhnutné súčasti potrebné k ich využívaniu.

 

Literatúra:
100 rokov vodárne v Bratislave, 1886 – 1986. Vodárne a kanalizácie mesta Bratislava, 1986.
KRIŠ, J. – HÉLIA, P. – KVETAN, J. – KARACSÓNY, V.: 120 rokov bratislavskej vodárne 1886-2006. Bratislavská vodárenská spoločnosť, 2006.
KRAUT, T. – MAYER, F.S.: Die gesamte Möbelschreinerei. Leipzig, 1892, taf. 105 – 106.
NESTLE, H.: Příručka zdravotně technických instalací. Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-86706-02-8.

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: sanitárne vybavenie

Vytvorené: 01. júna 2016 15:06

Upravené: 01. júna 2016 15:06

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede