Romantizmus

duchovný, názorový postoj v prvej polovici 19. stor., ktorý v protiklade s racionálne zamneraným klasicizmom zdôrazňoval city a prírodu; v architektúre pretvára prvky starších slohov (novogotika, novorenesancia)

Kategória: Základné pojmy
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede