Románsky sloh

stredoveký sloh od polovice 11. stor. do polovice 13. stor.; stavby sú charakteristické hrubými múrmi, polkruhovými oblúkmi okien a portálov a valenými klenbami

Kategória: Základné pojmy
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede