Rekonštrukcia

účelová prestavba či znovupostavenie stavieb, alebo ich častí. predstavuje taký zásah do konštrukčno-výrobného systému stavby, ktorý má za následok zásadnú zmenu jeho parametrov. V krajnom prípade predstavuje až obnovenie pôvodnej – zaniknutej stavby, jej časti, vzhľadu či funkcie. Podľa miery presnosti rekonštrukcie pôvodného stavu sa rozdeľuje na nasledujúce úrovne: a) exaktná rekonštrukcia – uskutočnená na základe podrobnej dokumentácie pôvodného stavu zaniknutej stavby, pri ktorej sa vylučuje vplyv osobného názoru či predstáv spracovateľa, b) analogická rekonštrukcia – uskutočnená na základe doloženej podobnosti alebo zhody s inou zachovalejšou stavbou. Bežne sa používa v prípadoch, v ktorých sa dopĺňajú chýbajúce časti (detaily) stavby, c) hypotetická rekonštrukcia – uskutočnená na základe podloženej, vedecky formulovanej hypotézy (predpokladu), na základe ktorej sa zaniknutá stavba alebo jej časť, niekedy aj veľmi dávno zaniknutá, znovu postaví. Pre značnú diskutabilitu hypotéz však zostáva na okraji realizácií. Podľa miery úplnosti rekonštrukcie pôvodného stavu [podľa: prof. Sokol] sa rozdeľuje na nasledujúce úrovne: a) úplná rekonštrukcia – predstavuje krajný prípad pamiatkovej obnovy a mala by sa realizovať skôr pri menších objektoch, alebo častiach stavby, ktoré dotvárajú celok. b) čiastočná rekonštrukcia – predstavuje znovupostavenie len najnutnejších častí stavby, zvyčajne so snahou aby sa rekonštruovaná časť dala vždy rozpoznať od originálu - pritom však by nemal by porušený jednotný dojem z celku. Zvlášť chúlostivou úlohou je pritom obnova strechy. c) náznaková rekonštrukcia – predstavuje rekonštrukciu historickej stavby, alebo jej častí tak, že doplnené prvky sú náznakom pôvodných prvkov, niekedy len v jednoduchom naznačení hlavných tvarov. Zmyslom takejto rekonštrukcie je vytvoriť zjednodušený výtvarný obraz stavby z príslušného historického obdobia – naznačiť charakter stavby. Pre účely zákona o dani z príjmu sa pod rekonštrukciou rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu, alebo technických parametrov (technické zhodnotenie).

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Základné pojmy Štítky: Bratislava_3446

Fotografie hesla v slovniku od xSimonaj 07. 04., xSimonaj vložil obsah typu: Heslo pod názvom: zistenie autora obrazu.
Fotografie hesla v slovniku od xSimonaj 07. 04., Užívateľ xSimonaj sa stal administrátorom: zistenie autora obrazu.
Fotografie hesla v slovniku od xSimonaj 07. 04., xSimonaj sa stal členom skupiny/klubu: zistenie autora obrazu.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 16. 03., Sasha upravil/a príspevok: larárium.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 16. 03., Sasha upravil/a príspevok: larárium.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha upravil/a príspevok: koncha.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha upravil/a príspevok: edikula.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha upravil/a príspevok: nika.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha vložil obsah typu: Heslo pod názvom: koncha.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Užívateľ Sasha sa stal administrátorom: koncha.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha sa stal členom skupiny/klubu: koncha.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha upravil/a príspevok: výklenok.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha vložil obsah typu: Heslo pod názvom: výklenok.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Užívateľ Sasha sa stal administrátorom: výklenok.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha sa stal členom skupiny/klubu: výklenok.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha vložil obsah typu: Heslo pod názvom: nika.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Užívateľ Sasha sa stal administrátorom: nika.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha sa stal členom skupiny/klubu: nika.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Sasha vložil obsah typu: Heslo pod názvom: krypta.
Fotografie hesla v slovniku od Sasha 14. 03., Užívateľ Sasha sa stal administrátorom: krypta.

Rekonštrukcia

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.