Rekonštrukcia

účelová prestavba či znovupostavenie stavieb, alebo ich častí. predstavuje taký zásah do konštrukčno-výrobného systému stavby, ktorý má za následok zásadnú zmenu jeho parametrov. V krajnom prípade predstavuje až obnovenie pôvodnej – zaniknutej stavby, jej časti, vzhľadu či funkcie. Podľa miery presnosti rekonštrukcie pôvodného stavu sa rozdeľuje na nasledujúce úrovne: a) exaktná rekonštrukcia – uskutočnená na základe podrobnej dokumentácie pôvodného stavu zaniknutej stavby, pri ktorej sa vylučuje vplyv osobného názoru či predstáv spracovateľa, b) analogická rekonštrukcia – uskutočnená na základe doloženej podobnosti alebo zhody s inou zachovalejšou stavbou. Bežne sa používa v prípadoch, v ktorých sa dopĺňajú chýbajúce časti (detaily) stavby, c) hypotetická rekonštrukcia – uskutočnená na základe podloženej, vedecky formulovanej hypotézy (predpokladu), na základe ktorej sa zaniknutá stavba alebo jej časť, niekedy aj veľmi dávno zaniknutá, znovu postaví. Pre značnú diskutabilitu hypotéz však zostáva na okraji realizácií. Podľa miery úplnosti rekonštrukcie pôvodného stavu [podľa: prof. Sokol] sa rozdeľuje na nasledujúce úrovne: a) úplná rekonštrukcia – predstavuje krajný prípad pamiatkovej obnovy a mala by sa realizovať skôr pri menších objektoch, alebo častiach stavby, ktoré dotvárajú celok. b) čiastočná rekonštrukcia – predstavuje znovupostavenie len najnutnejších častí stavby, zvyčajne so snahou aby sa rekonštruovaná časť dala vždy rozpoznať od originálu - pritom však by nemal by porušený jednotný dojem z celku. Zvlášť chúlostivou úlohou je pritom obnova strechy. c) náznaková rekonštrukcia – predstavuje rekonštrukciu historickej stavby, alebo jej častí tak, že doplnené prvky sú náznakom pôvodných prvkov, niekedy len v jednoduchom naznačení hlavných tvarov. Zmyslom takejto rekonštrukcie je vytvoriť zjednodušený výtvarný obraz stavby z príslušného historického obdobia – naznačiť charakter stavby. Pre účely zákona o dani z príjmu sa pod rekonštrukciou rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu, alebo technických parametrov (technické zhodnotenie).

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Základné pojmy Štítky: Bratislava_3446

     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
edikula
27. apríl 2020 - 17:32
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
larárium
16. marec 2020 - 15:23
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
koncha
14. marec 2020 - 19:54
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
nika
14. marec 2020 - 17:40
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
výklenok
14. marec 2020 - 16:28
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
krypta
14. marec 2020 - 16:22
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
epitaf
14. marec 2020 - 16:13
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
arkosolium (arcisolium)
14. marec 2020 - 15:43
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
karner
10. marec 2020 - 15:45
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
kostnica
10. marec 2020 - 15:43

Rekonštrukcia

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Momentálne nie je prihlásený žiadny užívateľ.

Nováčikovia

Obrázok používateľa Matulienka18
Obrázok používateľa Chatar21
Obrázok používateľa Jiří Stehlík
Obrázok používateľa Betaka
Obrázok používateľa wodnicek
Obrázok používateľa mirkaax
Obrázok používateľa Katarínafox
Obrázok používateľa Stanislav Prieboj