prilba

prilba

časť zbroje chrániaca hlavu, spravidla kryje iba časť hlavy a na rozdiel od helmy súčasťou jej konštrukcie boli rôzne pohyblivé časti. Prilby sa tvarom líšia podľa účelu i v závislosti od použitého materiálu. Najstaršie prilby boli kožené, neskôr kovové, plastové alebo z kombinovaných materiálov. Slúžia dodnes na najrozmanitejšie vojenské, ale aj civilné účely.

Morion, Nemecko, Norimberg cca 1570 – 1580

Dragúnska dôstojnícka prilba, Rakúsko-Uhorsko, M 1905

Hasičská prilba

Literatúra:
OAKESHOTT, E.: European Weapons and Armour. From Renaissance to the Industrial Revolution. Woolbridge, 2000. 312 s. ISBN 978-0-85115-789-4

Kategória: Základné pojmy
Tag: prilba, výstroj, výzbroj, zbroj

Vytvorené: 15. februára 2022 15:02

Upravené: 25. marca 2022 11:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede