prícestný kríž

prícestný kríž

Vo voľnej prírode sa začali vztyčovať kríže už v období vrcholného stredoveku, ale väčšieho rozšírenia sa im dostalo až v 17. storočí. Vtedy sa stavali na návsiach rekatolizovaných dedín a námestiach mestečiek. Stavali sa aj pri cestách na okraji obce a križovatkách ciest. Kríže bývali poväčšine drevené, často s osadenou siluetou ukrižovaného Krista maľovanou na plechu. V 18. storočí pribúdali kovové kríže s plechovými siluetami osadené do kamenných soklov. V 19. storočí dominovali liatinové, priemyslovo vyrábané krucifixy.

 

Slovník slovenského jazyka. Bratislava 1968, 336 s.

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: prícestný kríž. kríž

Vytvorené: 14. februára 2022 19:02

Upravené: 14. februára 2022 19:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede