poľné opevnenie

poľné opevnenie

príležitostné alebo dočasné opevnenie, ktoré vytvárajú bojové jednotky v teréne s použitím dostupného materiálu, cieľom je:
– vytvorenie podmienok obrany určitého územia a ochrana príslušníkov ozbrojeného zboru; buduje sa v niekoľkých líniách a tvoria ho prvky ochrany – úkryty, kaverny, líščie diery atď, prvky pasívnej obrany – prekážky, zátarasy atď. a prvky aktívnej obrany – zákopy, reduty atď.,


– vytvorenie podmienok pre útok na stále alebo poľné opevnenie nepriateľa.

 

Literatúra:
Feldbefestigung und technischer Unterricht. zv. 6, Wien 1916, 143 s.
Vorschriften für den Stellungskrieg aller Waffen. Stellungsbau. zv. 1, Berlin, 1916,  90 s.
KUPKA, V.: Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Praha, 2010, 560 s. ISBN 80-7277-096-9

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: Reduta, bunker, kaverna, líščia diera, poľné opevnenie, prekážka, zákop, zátaras, úkryt

Vytvorené: 17. mája 2016 15:05

Upravené: 17. marca 2022 15:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede