pavlač

pavlač

otvorená alebo krytá pozdĺžna horizontálna domová komunikácia obyčajne vyložená pred priečelie bytového domu. Nadväzuje na jedno alebo viac schodísk a sú z nej prístupné bytové alebo nebytové priestory. Pavlačový systém bol typický pre architektúru veľkých miest na území Rakúsko-Uhorska (Viedeň, Budapešť, Bratislava, Brno atď.) Pavlače boli spočiatku podopreté kamennými krakorcami, neskôr oceľovými alebo liatinovými konzolami.

Literatúra:
Antal, J., Ryška, J., Zahálka, J.: Obytné budovy. Bratislava, 1992. 263 s. ISBN 80-05-00546-6

Kategória: Architektúra, Základné pojmy
Tag: pavlač

Vytvorené: 23. marca 2022 15:03

Upravené: 23. marca 2022 15:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede