Parter

Klasickým parterom je prízemie divadla, opery, koncertnej sály a pod., t.j. úroveň vo výške vstupu do hlavnej sály. Opakom sú lodžie, balkóny a úrovne komunikácií (priestorov), z ktorých sa tam vstupuje. V súčasnosti sa tento termín často vyskytuje ako mestský (uličný) parter”, kde ide o “prízemie” interiéru mesta, predovšetkým úroveň pohybu chodca.    

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky, Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: parter, prízemie

Vytvorené: 08. decembra 2010 08:12

Upravené: 08. decembra 2010 08:12

Autor: uskalienka

Návrh na zmenu

Odpovede