Pamiatka histórie

pamiatky na významné historické osobnosti, resp. významné historické udalosti, či už na autentickom mieste al. symbolicky. Patria sem pamätný cintorín, pamätná budova, pamätný hrob, symbolický hrob, pamätná hrobka, pamätné miesto, pamätník, pomník, pamätná tabuľa, partizánsky bunker a partizánska chata. Okrem menovaných pamiatok môže byť pamiatkou histórie akákoľvek stavba, spĺňajúca jej kritériá. Vtedy použijeme unifikovaný názov stavby a pridáme slovo pamätný (á).

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede