Opevnenie

súčasť sídliska, mesta, hradu, hrádku, kláštora, kaštieľa, cintorína al. iného funkčného celku, obranný systém budovaný na jeho ochranu, príp. ako samostatná pevnosť. Základným prvkom opevnenia je jeden al. viacej lineárnych okruhov hradieb. Hradba býva obkolesená priekopou, pred ktorou môže byť ďalší okruh hradby ( val, berma . Systém hradba – priekopa sa môže viackrát zopakovať. Hradbu dopĺňajú ďalšie obranné prvky, stavebne spojené s hradbami ( bašty, bránové a delové veže, predbránia bastióny , al. samostatné prvky ako súčasť priekopy, príp. pred priekopou ( ravelín, rohy a pod. Opevnenie môže posilňovať predsunuté opevnenie. Ako súčasť opevneného sídliska, príp. jeho časti (napr. akropola, dvorec), rondelu al. vojenského tábora ide o druh archeologického nálezu. V starších obdobiach praveku pozostávalo z priekopy, valu, vytvoreného násypom, a palisády, použitých v rôznych kombináciách a počte (niekoľko priekop, valov, palisád). Postupným zdokonalením opevňovacej techniky val obmurovali kamenným plášťom, príp. plášťom dreveným (čím vznikla drevená hradba). Líniovým systémom opevnenia hraníc nezvyčajnej dĺžky je Limes Romanus a obranná línia.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede