Maľba

druh povrchovej úpravy omietok stavieb s funkciou ochrannou, hygienickou, estetickou a pod. Podľa spojiva rozlišujeme maľbu vápennú, kremičitú, kazeínovú, vápennokazeínovú, glejovú a voskovú. Podľa účelu odlišujeme bežnú monochromatickú maľbu, architektonizujúcu maľbu a nástennú maľbu. Maľbu na kamenných architektonických článkoch stavieb nazývame podľa množstva použitých farieb monochrómiou al. polychrómiou.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede