lavabo

– (lavábo) cirkevná obradná nádoba na umývanie rúk v sakristii alebo refektári katolíckych kostolov s prívodom vody z cisterny


– neprenosná misovitá nádoba na umývanie, často s odpadom, v kombinácii so samostatným zásobníkom na vodu; druh stabilného alebo mobilného sanitárneho vybavenia obydlia určený na umývanie rúk tečúcou vodou. Priamy predchodca umývadla. Používanie sa rozšírilo v polovici 18. storočia a jeho dôležitosť vzrástla v 19. storočí s nástupom ideálu osobnej čistoty. Mizne s príchodom modernej vodovodnej siete.

 

 

Waschschrank, Nemecko, 1892

 

* Popis k pravému lavabu – Francúzsko, cca 1740

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: lavabo, sanitárne vybavenie, umývadlo

Vytvorené: 01. júna 2016 15:06

Upravené: 01. júna 2016 15:06

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede