klietka

klietka

(lat. cavea) kovová alebo drevená, zo všetkých strán uzavretá konštrukcia vytvorená zo železných prútov alebo pásov, kovového pletiva alebo drevených lát. Klietky môžu byť pozemné alebo visuté (zavesené). Používali sa na chov zvierat brániac im v úteku a chrániac ich pred možným ohrozením. V stredoveku chovali v malých drevených klietkach na stenách domov spevavé vtáky, najmä škovránky, sláviky a stehlíky. Chovali však aj papagáje, ktoré sa dali naučiť ľudskej reči.
V stredoveku do kovových klietok umiestňovali previnilcov za ľahšie priestupky alebo v klietkach vystavovali telá popravených na výstrahu.

Chov papagájov, Rakúsko, okolo 1350

Tri klietky na veži chrámu Sv. Lamberta, Münster, Nemecko (Vestfálsko). V klietkach boli umiestnené telá troch vodcov baptistickej revolty v roku 1534, ktorých v roku 1536 popravili.

Termínom klietka sa označuje aj do podoby kocky uložené drevo, vrecia alebo iný materiál vo vrstvách krížom na seba.

 

Kategória: Základné pojmy
Tag: klietka

.

Vytvorené: 14. februára 2022 19:02

Upravené: 14. februára 2022 19:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede