hygienické zariadenie

priestor obydlia slúžiaci na vykonávanie osobnej hygieny; priestory určené na umývanie a obliekanie sa objavujú v 17. storočí, samostatné miestnosti až v 19. storočí

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: hygienické zariadenie

Vytvorené: 01. júna 2016 15:06

Upravené: 01. júna 2016 15:06

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede