Dvorec

Skupina objektov tvoriacich samostatný komplexný a uzavretý celok s funkciou obytnou, hospodárskou, mnohokrát aj obrannou, napr. v staroveku (kniežací dvorec, dvorec veľmoža a pod.). Neskôr ide predovšetkým o roľnícku usadlosť alebo celok ľudových stavieb, kde pri obydliach sú technické stavby pre viaceré spracovateľské účely (mlyn, píla, valcha, hámor atď.)    

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: dvorec, roľnícka usadlosť, ľudová stavba

Vytvorené: 09. decembra 2010 22:12

Upravené: 09. decembra 2010 22:12

Autor: uskalienka

Návrh na zmenu

Odpovede