Donátor

darca, v minulosti jednotlivec, zobrazovaný v umeleckom diele, ktorý venoval prostriedky na jeho vznik, v gotike a renesancii často zobrazený s celou rodinou

Kategória: Základné pojmy
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede