Dom kúpeľný

druh kúpeľnej stavby, druh penziónu, ktorý zabezpečuje ubytovacie služby v kúpeľoch. Okrem ubytovacích buniek obsahuje i priestory s + balneotechnickými a + balneoterapeutickými zariadeniami, a tiež spoločenské priestory, napr. dvoranu.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede