Dedina

druh sídla s hmotovo – priestorovou štruktúrou pôvodne výrazne ovplyvnenou poľnohospodárskou malovýrobou. Jej zástavbu tvoria väčšinou ľudové stavby ( príp. rodinné domy), ktoré môžu vytvárať areály ( hospodársky dvor . V centre je sprav. návsie s dominujúcim kostolom, v blízkosti ktorého môžu byť občianske, distribučné, administratívne stavby ( fara, hostinec, škola) niekedy i kúria, často s parkom. Súčasťou dediny môžu byť, osada, , kolónia, kopanice , samota, súbory pivníc, stodolisko. Na kraji dediny môže stáť kaštieľ s areálom. Podľa pôdorysu rozoznávame tri základné druhy dediny: centrálnu, prírodnú a radovú, z ktorých posledné dve majú viacero ďalších poddruhov. Špecifickým typom je radová valaská dedina. Podľa iných kritérií rozoznávame zaniknutú a zemepanskú dedinu.

Kategória: Architektúra
Tag: kaštieľ, škola

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede