Bunka obytná

Bunka obytná

súčasť hotelu, internátu a pod., základná dispozičná jednotka najč. chodbového domu, určená na bývanie, plniaca súčasne funkciu obytnú, oddychovú, študijnú, stravovaciu.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede