Budova pamätná

Budova pamätná

druh pamiatky histórie, budova, v ktorej sa narodila,žila al. pôsobila významná osobnosť, al. sa v nej odohrala významná historická udalosť. Unifikovaný názov „pamätná budova“ označuje stavbu, ktorá nespĺňa kritériá zápisu do ÚZKP. Pokiaľ tieto kritériá stavba spĺňa a zároveň je pamiatkou histórie, je potrebné ju nazvať unifikovaným názvom podľa druhu architektúry ( dom meštiansky pamätný, kaštieľ pamätný, fara pamätná a pod. . Pamätná budova je sprav. označená pamätnou tabuľou. Pozn.: K unifikovanému názvu „budova pamätná“ je potrebné priradiť vyjadrenie jeho historických kvalit, napr. “ budova pamätná – pôsobisko“ a pod. Druhom pamätnej budovy je pamätný dom.

Kategória: Architektúra
Tag: kaštieľ

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede