Brána opevnenia

Brána opevnenia

druh vstupu v opevnení, niekedy s portálom a bránovou výplňou, na vnútornej strane zaistenej závorou. Pri bráne bola niekedy bránka. Obranyschopnosť brány mohla zvyšovať vlčia jama. Ak bola brána situovaná na okraji priekopy, rámovala ju vpadlina, do ktorej zapadal padací most inokedy sa zaisťovala padacou mrežou. Brána môže byť chránená priľahlou baštou, príp. baštami al. predbráním. Najč. sa vyskytuje v podobe bránovej veže, zriedkavejšie ako otvor v hradbovom múre. V bastiónovom opevnení býva v kurtine umiestnená asymetricky, v blízkosti bastiónu. Druhmi brány opevnenia sú jednopriestorová, dvojpriestorová, kliešťová a polokliešťová brána.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede