božie muky

božie muky

kamenná alebo murovaná drobná sakrálna stavba v tvare stĺpa alebo štvorbokého piliera s pätou, driekom a hlavicou, ktorú tvorí zastrešená schránka, v ktorej je pašiový obraz, socha (súsošie) svätca alebo reliéf.
Božie muky sa na Slovensku budovali v 15. – 19. storočí na návršiach, pri rázcestiach, hraniciach pozemkov alebo správnych území obcí. Majú symbolizovať stĺp, pri ktorom bol z rozhodnutia Pontia Pilata bičovaný Kristus.

Božie muky, Slovensko, Zvončín

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: božie muky

Vytvorené: 14. februára 2022 21:02

Upravené: 26. februára 2022 01:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede