Adrián

V našom kultúrnom priestore bolo zaužívané meno Hadrián i keď v súčasnosti prevažuje Adrián, resp. používajú sa oba varianty. Zvolila som staršie – Hadrián.

SV. HADRIÁN – MUČENÍK


Pochádzal  z Nikomédie/ v sučasnosti turecký Izmit/. Ako dôstojník cisárskeho dvora bol svedkom mučenia kresťanov, ktorí ho svojou vierolomnosťou presvedčili stať sa odhodlaným kresťanom. Keďže verejne priznal svoju vieru, dostal sa do konfliktu s cisárskymi nariadeniami, bol väznený a kruto mučený, napokon bol rozdriapaný železnými hrotmi a odsekli mu všetky končatiny.
Ostatky Hadriána boli tajne prevezené do Byzancie, v 7. Storočí do Ríma, kde boli pietne uložené.
Atribúty Hadriána mučeníka : meč, vojak v brnení, kovadlina, sekera, rameno
Sv. Hadrián mučeník je patrónom väzenských dozorcov, vojakov, kovárov, poslíčkov a je vyzývaný pri neplodnosti, proti náhlej smrti a proti moru

 

Sv.HADRIÁN Z CANTENBURY


Pôvod mena vychádza z lat. hadrianus – muž od mora, z mesta (H)adrie. Kláštorný život začal ako jednuduchý mních v benediktínskej reholi blízko talianskeho Neapolu. Ako mimoriadne inteligentný bol zvolený za opáta a po smrti anglického arcibiskupa v Cantenbury bol pápežom ustanovený za opáta Kláštora svätých Petra a Pavla pri Canterbury. Stal sa zakladateľom významnej školy v Canterbury, kde vyučoval gréčtinu, latinčinu, biblikum, teológiu a rímske právo.

 

Sv. HADRIÁN II. – pápež


Narodil sa v roku 792 v Ríme, zomrel na neznámom mieste v roku 872. medzi 15. novembrom a 13. decembrom 872 na neznámom mieste) Pochádzal z tej istej aristokratickej rodiny ako Štefan IV. A Sergius II. Pred vysvätením bol ženatý.
V roku 842 získal významné postavenie ako hlavný kňaz v kostole sv.Marka, bol dvakrát navrhnutý na pápeža, úrad však odmietol. V roku 867 prijal pápežský úrad (do 872) a stal sa 106. pápežom.
Hadrián bol naklonený slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi, ktorého neskôr vysvätil na arcibisdkupaSirmie /dnešná Sremská Mitrovica/ a legáta pre Slovanov, čím udžal Veľkú Moravu pre západnú cirkev. Hadrián II. Schválil používanie staroslovienčiny v liturgii.


Sv, HADRIÁN III. – pápežom bol od roku 884 do roku 885, zomrel neďaleko Modeny a bol pochovaný v kláštore Nonatola
Menej známi sú Sv. HADRIÁN , mučeník z Palestíny, sv. Hadrián de Hilvarenbeek a Hadrián Fortescue

Obrázok:1. Sv.Hadrián mučeník s atribútmi   2. Sv.Hadrián z Canterbury

Kategória: Atribúty svätých, patronáty, ikonografia
Tag: Adrián, Hadrián, mučeník

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede