Achatius

Fotografie hesla v slovniku od dorotka
Achatius

Svätý Achatius

        Patrí ku skupine 14 svätých pomocníkov. Informácie o ňom nie sú  jednoznačné, často býva zamieňaný za sv. Akakiosa, resp. Agathiusa.
Jeho meno býva uvádzané tiež vo forme Achat, Achaz, Achác .

        Sv. Achátius se narodil v Kapadokii (dnes Turecko) v prvom storočí a bol váženým dôstojníkom v rímskom vojsku. Podľa legendy velil veľkému množstvu vojakov  v bitke na hore Ararat a jej priebeh nebol priaznivý až do  chvíle, než se na nebi zjavil anjel a prisľúbil im víťazstvo ak prijmú kresťanskú vieru.Napriek tomu, že rímski legionári obdržali rozkaz, že ten, kto odpadne od štátom stanovenej viery bude bičovaný  trním a potom ukrižovaný, nechalo sa veľmi mnoho vojakov pokrstiť a prijalo stanoverné mučeníctvo. Nakoniec ostalo na mieste pre svoju vieru desaťtisíc zavraždených.  
        Masová poprava se uskutočnila na hore Ararat  formou ukrižovania. Achátius bol pred ukrižovaním rozdrásaný  trňovými vetvami a kameňovaný. Pred začiatkom popravy požiadal Boha, aby každému, kto si uctí ich pamiatku, doprial duševné a telesné zdravie. Tak se stal Achátius jedným zo 14 elitných pomocníkov v núdzi.
Iná legenda hovorí, že potom čo cisár Hadrián nariadil kruté prenasledovanie kresťanov, vypovedal Achatius panovníkovi službu a priznal svoju vieru v Ježiša Krista. Trest postihol všetkých vojakov jeho légie.Vzhľadomn k legendárnym prameňom nie je možná historická istota.
        Do rímskeho martyrológia, do zoznamu mučeníkov, sa dostal za Gegora XIII. (1572-1585),  jeho ostatky   sú vo viacerých mestách (Rím, Bologna, Kolín, Bern, Avignon). Jeho sviatok bol 22.júna, avšak v kalendárnej reforme v roku  1969 bol Achátius ako legendárna postava z rímskeho zoznamu mučeníkov vyčiarknutý.

Je patronom :
proti strachu zo smrti, u ťažkých chorôb a pri zúfalstve v bezvýchodiskových situáciách.
Atribúty:
        Svatý Achátius býva zobrazovaný so znakmi svojho mučeníctva, s trňovou vetvičkou,( niekedy s trňovou korunou na hlave.)  Taktiež je zobrazovaný s krížom, palmou, koruhvou, kopijou, mečom alebo vojnovou sekerou. Býva odetý ako rytier, vojak, šľachtic.

Desaťtisíc  martýrov na hore Ararat, Vittore Carpaccio, ok.1538

Kategória: Atribúty svätých, patronáty, ikonografia
Tag:

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede