Slovenská filharmónia oslavuje 60. výročie

Dnes 26. októbra 2009 uplynulo šesťdesiat rokov od založenia Slovenskej filharmónie. Keďže sídlo filharmonikov – bratislavskú Redutu – v súčasnosti rekonštruujú, výročie oslávia v historickej budove Slovenského národného divadla. Na utorok a stredu sú naplánované dva slávnostné koncerty.

Slovenská filharmónia sa prvý raz predstavila 18. novembra 1949 pod taktovkou Ľudovíta Rajtera, ktorý bol spolu s českým dirigentom Václavom Talichom poverený jej vedením. Uviedli suitu pre veľký orchester Dolu Váhom Alexandra Moyzesa a Symfóniu č. 8 G dur Antonína Dvořáka. Ten istý program zaznie v historickej budove Národného divadla aj v utorok a v stredu na Slávnostných koncertoch k 60. výročiu založenia orchestra. Program doplní Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur op. 44 P. I. Čajkovského, ktorého sólový part zaznie v interpretácii klavírneho virtuóza Mariana Lapšanského. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou českého dirigenta Petra Altrichtera.


Otcami myšlienky založiť koncertnú inštitúciu sú skladatelia Eugen Suchoň, Alexander Moyzes a Ján Cikker. Slovenská filharmónia začala pôsobiť od 1. septembra 1949, umelecky ju viedli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života Václav Talich a Ľudovít Rajter. Prvý koncert novozaloženého orchestra sa uskutočnil 27. októbra 1949 práve pod taktovkou Rajtera a Talicha.


Informovala tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie Martina Tolstova.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cena rekonštrukcie Reduty sa zvyšuje

Rekonštrukčné a reštaurátorské práce bratislavského sídla Slovenskej filharmónie budú stáť o 5 308 164 eur bez DPH viac. Rozhodlo o tom vlani v decembri Ministerstvo kultúry (MK) SR na základe verejného obstarávania bez výzvy na súťaž. Ponuku ako jediní doručili súčasní stavebníci rekonštrukcie Reduty – spoločnosti ViOn, a.s. Zlaté Moravce (líder skupiny dodávateľov) a Villard – združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok, v.o.s. Bratislava.