Slováci a Česi môžu zadarmo navštíviť Leopoldovo múzeum

Občania Slovenska a Českej republiky môžu počas bližiaceho sa piatka a soboty, 11. a 12. decembra 2009, pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie a otvorenia hraníc zadarmo navštíviť Leopoldovo múzeum vo Viedni. Na voľný vstup im stačí preukázať sa len pasom alebo občianskym preukazom.

Záujemcovia zo Slovenska a Čiech si pri príležitosti tohto jubilea môžu na pozvanie zakladateľa múzea Rudolfa Leopolda zadarmo prezrieť aktuálne výstavy ako aj stále expozície. Rozsiahla výstava Edvard Munch a tajomno prináša dvesto majstrovských diel svetoznámeho nórskeho maliara, ale aj práce Jamesa Ensora, Cunoa Amieta, Francisca Goyu, Alfreda Kubina, Egona Schieleho, Gustava Moreaua alebo Arnolda Böcklina. Nórskemu expresionistovi Akselovi Waldemarovi Johannessenovi je venovaná v Leopoldovom múzeu dosiaľ najväčšia retrospektíva.


Zaujímavá adventná výstava ponúka unikátnu zbierku hračiek, ktorých autormi sú deti z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie. Múzeum v stálych expozíciách predstavuje najobsiahlejšiu zbierku diel Egona Schieleho a umenie Viedne z obdobia okolo roku 1900 s dielami Gustava Klimta, Kolomana Mosera a Oskara Kokoschku.


Leopoldovo múzeum nájdu záujemcovia na námestí Museumsplatz 1 v blízkosti známej Mariahilferstrasse. Múzeum tvorí súčasť komplexu MuseumsQuartier a je otvorené denne od 10:00 do 18:00. Bližšie informácie prináša oficiálna stránka múzea www.leopoldmuseum.at.


Agentúru SITA informovala vedúca Kancelárie mesta Viedeň Compress Erika Rožková.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku

Hana Zelinová, SNM – EM – Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku
Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku vzniklo v roku 1999 ako organizačná zložka Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine, na ktorého pôde vznikol projekt Analýza podielu Čechov na hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom vývoji Slovenska.

Češi na Slovensku v letech 1918-1938

Jan Rychlík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Otázka úlohy Čechů na Slovensku v letech 1918-1938 byla již za první republiky předmětem sporů a publicistických polemik, které se později dostaly i do historické literatury. Hlavní těžiště sporů se přitom soustředilo na úlohu české inteligence, především veřejných a státních zaměstnanců a učitelů. Na jedné straně byl zdůrazňován jejich přínos pro rozvoj Slovenska, na druhé straně bylo poukazováno na jejich převážně čechoslovakistickou orientaci a především na jejich neúměrný počet. Jisté je, že počet Čechů na Slovensku v meziválečném dvacetiletí podstatně vzrostl.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.