Košice

Označené: 

 • Košice

   palo aktualizované pred 7 rokov, 3 mesiacov 4 Členovia · 36 Príspevkov
 • palo

  admin
  21. marca 2014 o 13:40

  [quote]Na prvý pohľad je na košickej Hlavnej ulici všetko v poriadku. Prázdnych výkladov však pribúda. Kedysi sa to hmýrilo nakupujúcimi a obchodmi aj vo dvoroch či na poschodiach. Sú už takmer ľudoprázdne. Ak sa nestane zázrak, postihne to aj obchody s priamym vchodom z ulice.

  Pred 10 – 15 rokmi bolo veľmi problematické nájsť nebytový priestor s výkladom na Hlavnú za rozumnú cenu. S pribúdajúcimi obchodnými centrami sa ceny zreálnili. S otvorením Auparku však už začala Hlavná ulica ‘vymierať’.[/quote]

  Prečítajte si viac v článku Petra Jabrika Obchody na košickej Hlavnej vymierajú, prenájom klesol aj o polovicu z 21. 3. 2014 na kosice.korzar.sme.sk.

 • antik

  člen
  14. júna 2013 o 12:00

  Vznikol ostrov, ktorý využijú múzejníci, kultúrnici, verejnosť

  KOŠICE 13. júna (SITA) – Miklušova väznica, Katov byt a Katova bašta, Dom remesiel a Rodošto spolu s uličkou remesiel vytvorili v historickej časti Košíc unikátny priestor, aký nemá na Slovensku obdobu. Dnes ho slávnostne otvorili. Slúžiť bude nielen múzejníkom, ale možno ho využiť na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. O vznik tohto ostrova kultúry sa zaslúžil Košický samosprávny kraj a Východoslovenské múzeum, ktoré na realizáciu tohto projektu využili viaceré zahraničné zdroje – peniaze z EHMK, nórskych fondov a programu cezhraničnej spolupráce.
  Východoslovenské múzeum má v priestore na Hrnčiarskej ulici, známej aj ako Ulička remesiel, v správe viacero objektov – Miklušovu väznicu a Katov byt, Katovu baštu, Rodošto – expozíciu Pamätný dom Františka II. Rákocziho. „Múzeum využíva aj celý vonkajší areál Katovej bašty, ktorý má novovytvorený priestor s javiskom a hľadiskom, vhodný na multifunkčné využitie. V roku 2013 k nemu pribúda nový susedný areál na Hrnčiarskej 11 s Domom remesiel, zrekonštruovaný priestor kazemát v bašte a nová expozícia v Rodošte – pamätnom dome Františka II. Rákocziho,“ informovala hovorkyňa kraja Zuzana Bobríková.
  Rozsiahlu postupnú rekonštrukciu uskutočnili v niekoľkých etapách z niekoľkých zdrojov. Koncom septembra 2009 po rozsiahlej rekonštrukcii a revitalizácii otvorili areál Katovej bašty, nádvorie Miklušovej väznice a Katovho bytu s expozíciou. Projekt bol financovaný z nenávratného príspevku z tzv. nórskych fondov. KSK získal prostriedky na rekonštrukciu historického stredovekého areálu Katovej bašty a Katovho bytu, ktoré pochádzajú z 13. storočia a sú súčasťou Miklušovej väznice. Celkový rozpočet projektu bol 427 139 eur, z toho podstatnú časť 85 % hradili tzv. nórske fondy a 15 % bolo spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR. KSK zo svojho rozpočtu vyčlenilo ďalších 222 429 eur.
  Zámerom múzea i jeho zriaďovateľa bolo pokračovať v tomto úspešnom projekte a dotvoriť tak unikátny areál ako ostrov kultúry – otvorenú zónu pre všetkých návštevníkov. Podarilo sa to vďaka zaradeniu medzi sedem investičných akcií implementovaných v rámci programu Košice – EHMK 2013. Nenávratný finančný príspevok bol 1 480 440 eur. Doterajší areál výrazne obohacuje novopostavený Dom remesiel a multifunkčný areál Dvora remesiel na doteraz nevyužívanej parcele. Vytvára tak skutočný ostrov prístupný z Hrnčiarskej i Starej baštovej ulice.
  Tretí zdroj finančných prostriedkov pribudol vďaka medzinárodnému projektu Miesta Rákocziho slávy – po stopách Rákocziho (The Places of Rakoczi´s glory“ – the Cross-Border Touristic Route). „Cieľom projektu z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013 je vytvorenie turistickej poznávacej cesty, na ktorej budú môcť návštevníci vidieť miesta a pamiatky, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákocziho z Mukačeva cez Košice do Sárospataku,“ uviedla Bobríková. Celkový rozpočet je 490 000 eur, z toho pre VSM vyše 137-tisíc eur. Z týchto prostriedkov bola v Rákocziho dome – Rodošte zriadená nová expozícia. Má niekoľko tematických častí, v ktorých ponúka pohľad na životné osudy významnej historickej osobnosti niekdajšieho Rakúsko-Uhorska v úplne novom dizajne. Obsahuje doteraz nevystavené zbierky a ponúka možnosť interaktívneho vstupu do prehliadky.

 • antik

  člen
  13. júna 2013 o 7:39

  Pocta poslednému povstalcovi…

  foto
 • antik

  člen
  31. decembra 2012 o 14:37

  Dóm sv. Alžbety ukáže čerstvo zrekonštruovaný interiér

  KOŠICE 27. decembra (SITA) – Košický Dóm sv. Alžbety sa veriacim i návštevníkom predstaví v celej svojej kráse. Reštaurátori v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 dokončili v interiéri väčšinu prác, zložili lešenie a košická gotická katedrála tak môže ukázať svoj čerstvo zrekonštruovaný vzhľad. Nezisková organizácia Perly Gotickej cesty zároveň v týchto dňoch dokončuje aj ďalší z celkovo štyroch projektov, ktoré implementuje v interiéri chrámu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou na roky 2007 – 2013. Projekt má názov „Infraštrukturálny rozvoj začiatočnej a konečnej stanice cesty sv. Alžbety v Košiciach a Sárospataku” a jeho celková hodnota predstavuje 535 306 eur. Do projektu investovali z vlastných zdrojov 26 765,34 eur.

  „Cieľom projektu, ktorý bude oficiálne ukončený 31. decembra, bola rekonštrukcia severovýchodnej časti bočnej lode nad Rákócziho hrobkou a zreštaurovanie secesnej fresky Apoteóza života Františka II. Rákócziho,“ informoval riaditeľ neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty František Šándor. Ako uviedol, Dóm sv. Alžbety je vnímaný ako najvzácnejšia gotická pamiatka v metropole Košického kraja, ktorú navštívi ročne približne 20-tisíc domácich aj zahraničných turistov. „Je jedinečným dôkazom staviteľských schopností našich predkov, ale aj potvrdením hodnôt, ktoré obyvatelia mesta vždy uznávali a presadzovali. Na výstavbe Dómu sa v minulosti podieľala vtedajšia samospráva, príspevkami pomáhali majetní občania mesta, ale aj tí najchudobnejší. Ako najvýchodnejšie postavená európska gotická katedrála sa stala symbolom historických, kultúrnych i spoločenských hodnôt západnej kresťanskej civilizácie,“ dodal Šándor.

  František II. Rákóczi (1676-1735) bol vodcom posledného protihabsburgského povstania (1704-1711). Stal sa najvýznamnejšou historickou osobnosťou, ktorá sa v Košiciach dlhodobo zdržiavala. Po porážke povstania žil aj v Paríži, poznal sa s francúzskym kráľom Ľudovítom XIV., ruským cárom Petrom I. či tureckým sultánom Ahmedom III. Zomrel v Turecku, no pochovaný je v Dóme sv. Alžbety.
  „Zreštaurovaná freska ukazuje celý jeho život, od kolísky až po smrť a slávnostný pohreb jeho pozostatkov v Košiciach. Takisto zobrazuje francúzskeho kráľa, tureckého sultána i chrám Hagia Sofia v Istanbule. Maliar Andor Dudits ňou obohatil Dóm sv. Alžbety o krásnu výtvarnú secesiu. Návštevníkov z Francúzska, Turecka a Maďarska takto oslovuje aj prepojením s ich krajinami,“ priblížil známy sprievodca mestom a popularizátor košickej histórie Milan Kolcun.

  Nezisková organizácia Perly Gotickej cesty sa snaží o využitie všetkých dostupných zdrojov na financovanie obnovy tohto skvostu. Prvým bol projekt Obnovy Rákócziho hrobky, financovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj. Rekonštrukcia hrobky sa začala 1. marca 2007 a bola ukončená k 9. aprílu 2008. V roku 2011 prebehla implementácia ďalšieho projektu s názvom Cesta svätej Alžbety na území Rákócziovcov. Projekt sa začal 15. júna 2009, ukončený bol 14. júna 2011. Jeho cieľom bola komplexná obnova a reštaurovanie severovýchodnej časti Dómu Sv. Alžbety nad hrobkou Františka II. Rákocziho a muriva severnej bočnej lode s jeho pamätnou tabuľou. Veľkú pomoc a podporu tomuto projektu venoval Košický samosprávny kraj. Celkovo n. o. Perly Gotickej cesty doteraz implementovala v Dóme sv. Alžbety šesť projektov zameraných na jeho obnovu.

 • antik

  člen
  31. decembra 2012 o 14:21

  Kult Svätej krvi v Košiciach je unikátnym dielom

  KOŠICE 28. decembra (SITA) – Zabudnuté a takmer neznáme fakty z histórie Košíc a Dómu sv. Alžbety prináša nová publikácia cirkevného historika a dlhoročného archivára Arcibiskupského archívu v Košiciach profesora Petra Zubka. „Jeho rozprávanie o stratených stredovekých relikviách, nazvané Kult Svätej krvi v Košiciach, je unikátnym dielom. Ponúka doteraz nespracované, zachované pramene i ikonografické pamiatky a približuje pôvod a dejiny kultu kedysi slávnych relikvií a pútí k nim,“ hovorí projektová manažérka neziskovej organizácie Perly gotickej cesty Mária Bartková.

  Podľa profesora Zubka sa Košice stali jedným z najvýznamnejších pútnických miest stredovekého Uhorska, ktoré spájalo kresťanský západ a kresťanský východ. Dnes už zabudnutý eucharistický zázrak sa stal za panovania Ľudovíta I. Veľkého (1342 – 1382) v starom, pôvodnom kostole sv. Alžbety. Kňaz pri svätej omši rozlial na korporál (biele plátno, ktoré sa používa pri slávení sv. omše) konsekrované víno, čiže Svätú krv, kde sa nevysvetliteľne, bez ľudského pričinenia, vytvoril obraz Kristovej tváre. Miesto aj zázrak potvrdzuje odpustková bula pre Košice z roku 1402, vydaná rímskym pápežom Bonifácom IX. (1389-1404).

  Udelenie odpustkov bolo na svoju dobu mimoriadne štedré a Košice boli postavené na úroveň frekventovaných a významných pútnických lokalít ako Benátky a Assisi. K relikviám Svätej krvi prichádzali do Košíc tisícky pútnikov a často aj uhorskí panovníci, medzi nimi Žigmund Luxemburský a Matej Korvín. „Pápež Bonifác IX. vo svojej bule potvrdil, že v Košiciach sa prechováva Kristova krv, a preto udeľuje odpustky tým, ktorí sem doputujú. Tak sa mesto zvýraznilo na duchovnej mape Európy už od konca 14. storočia. Davy pútnikov, medzi ktorými boli aj králi, povznášali mesto nielen duchovne,“ doplnil známy košický sprievodca Milan Kolcun.

  Rozvoj kultu Svätej krvi významne ovplyvnil aj sakrálnu architektúru v Košiciach. Podľa profesora Zubka a kunsthistorika Tim Juckesa pre relikvie, ktoré sa naposledy spomínajú v roku 1604, bola postavená Kaplnka sv. Michala a zmenil sa stavebný projekt južnej časti Dómu sv. Alžbety.

  Zánik kultu relikvií súvisel so šírením reformačných myšlienok. Počas náboženských vojen v 17. storočí boli pravdepodobne zničené, stratil sa aj vzácny relikviár a z nástennej niky v južnej veži bola vybratá drevená skrinka, v ktorej boli relikvie pietne uschované. Postupne sa na funkciu relikviárovej miestnosti zabudlo a zabudlo sa aj na pôvodné poslanie južnej empory Dómu ako miesta, kde boli relikvie vystavované a verejne uctievané. Vznik kultu mal v historickej pamäti zachovať barokový obraz s eucharistickým zázrakom, ktorý však ležal až do roku 1999 zapadnutý prachom v sklade košickej mestskej fary. V roku 2000 ho zverejnil až profesor Zubko. Miesto v južnej veži, kde boli uložené relikvie, objavil a v roku 2009 publikoval Tim Juckes.

  „Aj keď púte do Košíc zanikli v ranom novoveku pre náboženské nepokoje, ich význam, sláva a dobrý chýr dodnes neboli prekonané. Preto možno povedať, že Dóm sv. Alžbety je viac než kamenný chrám, viac ako katedrála – bola to matka duchovného života prinajmenšom severovýchodnej časti stredovekého Uhorska,“ uvádza vo svojej knihe profesor Zubko. Zároveň predpokladá, že ďalší archívny výskum môže dejiny kultu Svätej krvi v Košiciach obohatiť a prehĺbiť.

 • antik

  člen
  10. decembra 2012 o 17:59

  Archív mesta Košice vystaví najvzácnejšie dokumenty mesta

  KOŠICE 9. decembra (SITA) – Archív mesta Košice ponúkne Košičanom a návštevníkom výnimočnú výstavu pod názvom História mesta v dokumentoch archívu. Venovaná bude 510. výročiu udelenia 4. erbovej listiny mestu Košice. Ako informovala vedúca Archívu mesta Košice Mária Hajduová, výstava bude inštalovaná vo foyer Magistrátu mesta Košice a otvorí ju primátor Richard Raši v pondelok 10. decembra o 8:00 počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.

  „Pracovníci archívu na nej predstavia poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom mesta, ale aj širokej verejnosti výber najvzácnejších dokumentov mesta, ktoré sú uložené v Archíve mesta Košice. V prvom rade sa budú prezentovať štyri faximile erbových listín, ktoré predstavujú unikátny súbor dokumentov nielen na Slovensku, ale i v Európe, s dôrazom na 4. erbovú listinu, ktorá bola mestu Košice udelená kráľom Vladislavom II. 8. decembra 1502. Práve touto poslednou listinou sa úspešne zavŕšila 133-ročná snaha mestskej správy o kompletný erb. Zaujímavosťou je, že pre laickú verejnosť budú prvýkrát verejne prezentované i preklady štyroch erbových listín z latinského do slovenského jazyka,“ uviedla Hajduová.

  Cieľom výstavy je taktiež oboznámiť verejnosť s históriou Archívu mesta Košice, ktorý je najstaršou kultúrnou a zbierkotvornou inštitúciou v meste a dnes i jediným archívom miestnej samosprávy na Slovensku. Zároveň predstaví aj najvýznamnejšie privilégiá darované mestu, cechové listiny, šľachtické písomnosti, staré tlače a knihy z knižnice archívu, najkrajšie mapy a plány mesta, ale aj najstaršie archívne pomôcky. Návštevníkov výstavy, ktorá potrvá do konca decembra, bude počas jej trvania sprevádzať odborný pracovník Archívu mesta Košice.

 • antik

  člen
  7. novembra 2012 o 20:21

  Práce na obnove kaštieľa zdržali archeologické nálezy

  KOŠICE 7. novembra (SITA) – Práce na obnove kaštieľa v košickej mestskej časti Krásna zdržali archeologické nálezy, ako aj ďalšie problémy súvisiace s rekonštrukciou, ktorá nebude ukončená do konca tohto roku. Informoval o tom dnes na tlačovej besede riaditeľ neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej Marek Kažimír, pričom uviedol, že žiadajú ministerstvo kultúry o predĺženie termínu dokončenia.

  Podľa Kažimíra práce na obnove kaštieľa začali koncom júna 2012. „V súčasnosti reštaurátori pracujú súbežne na jeho vonkajšej fasáde a obnove interiéru. V interiéri pokračujú elektroinštalačné práce a vyrábajú sa fasádne ozdobné prvky. Strecha je ukončená na 90 percent, čakáme iba na postavenie prístavby – skleného objektu, ktorý sa bude napájať na pôvodný objekt kaštieľa,” uviedol Kažimír. Doložil, že vzhľadom na archeologické nálezy, ako aj hodnotné fasádne prvky, ktoré sa odhalili počas rekonštrukcie a z toho vyplývajúce povinnosti ich architektonicko-historického zdokumentovania, však došlo k meškaniu postupu niektorých stavebných prác a narušeniu ich harmonogramu, preto požiadajú ministerstvo o predĺženie termínu dokončenia stavby. Podľa Kažimíra však najneskôr v lete už bude kaštieľ slúžiť svojmu účelu.

  Klasicistický kaštieľ predstavuje jednotraktovú prízemnú budovu vedľa kostola, čím spoluvytvára urbanistické jadro sídelnej komunity. „Bez rekonštrukcie by došlo k ďalšej devastácii tohto historického objektu a znemožnilo by to využívanie jeho unikátnych priestorov pre rôzne aktivity kultúrno-spoločenského charakteru,“ uviedol Kažimír. Ako zdôraznil, vďaka projektu rekonštrukcie kaštieľa, ktorý je realizovaný v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, sa posilní a skvalitní kultúrna infraštruktúra v tejto okrajovej časti mesta. Maximálna výška výdavkov predstavuje sumu takmer 1,929 milióna eur, pričom vo výške 85 percent ich spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 percent Slovenská republika zo štátneho rozpočtu. Rekonštrukčné práce realizuje prešovská firma ROPO SK, s. r. o.

  „Výsledkom rekonštrukcie bude debarierizovaný, technicky zhodnotený objekt, nielen ako súčasť kultúrnej infraštruktúry pre realizáciu podujatí v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, ale do budúcna aj pre uskutočňovanie podujatí regionálneho i medzinárodného charakteru, tradičného i moderného umenia a histórie,“ dodal Kažimír.

 • antik

  člen
  2. februára 2012 o 9:40

  Z košickej plavárne bude Kunsthalle

 • antik

  člen
  13. októbra 2011 o 23:07

  Prierez dejinami Košického hradu

 • uskalienka

  člen
  30. septembra 2011 o 22:15

  Uličku remesiel v sobotu rozžiari desaťtisíc sviec

  KOŠICE 30. septembra (SITA) – Nevšednú atrakciu Candle Night na Hrnčiarskej ulici v rámci podujatia Biela noc pripravila na sobotu nezisková organizácia Košice región Umenia a Kultúry (KRUandK). Ako za organizátorov informoval Martin Jelinek, CANDLE NIGHT je pilotným podujatím celoročného projektu Hrnčiarskej ulice, ktorého cieľom je navrátenie života do historickej uličky remesiel.

  „Symbolické rozsvietenie 10 000 sviečok v uličke remesiel je podujatím pre všetkých ľudí, návštevníkov Košíc, aby si v ich svetle mohli posedieť, zaspomínať, porozprávať sa, nájsť si chvíľu nielen pre seba, ale aj pre tých druhých. Veríme, že náš program verejnosť zaujme a vytvorí jedinečnú atmosféru, ktorá vhodne zapadne do koloritu tejto uličky remesiel. Záujemcovia môžu ešte dnes do večera prispieť prinesením sviečky do pekárničky na Hrnčiarsku,“ informuje Jelinek. Doložil, že už majú vyše osemtisíc sviečok. Krásu svetiel sviečok bude sprevádzať hudba v podaní komorného orchestra, perkusií a umenie predvedú tanečníci.

  „Snahou združenia KRU&K je vzbudiť záujem o existujúce remeslá, ustupujúce tradície, či ponúknuť tento priestor začínajúcim ako aj skúsenejším umelcom z nášho regiónu. Máme záujem naplno využiť potenciál Hrnčiarskej ulice a Rodošta na prezentáciu nielen remeselníckych výrobkov, ale aj histórie, kultúry, umelcov, študentov, či iných odvážlivcov,“ povedal Jelinek.

 • uskalienka

  člen
  30. septembra 2011 o 22:15

  Uličku remesiel v sobotu rozžiari desaťtisíc sviec

  KOŠICE 30. septembra (SITA) – Nevšednú atrakciu Candle Night na Hrnčiarskej ulici v rámci podujatia Biela noc pripravila na sobotu nezisková organizácia Košice región Umenia a Kultúry (KRUandK). Ako za organizátorov informoval Martin Jelinek, CANDLE NIGHT je pilotným podujatím celoročného projektu Hrnčiarskej ulice, ktorého cieľom je navrátenie života do historickej uličky remesiel.

  „Symbolické rozsvietenie 10 000 sviečok v uličke remesiel je podujatím pre všetkých ľudí, návštevníkov Košíc, aby si v ich svetle mohli posedieť, zaspomínať, porozprávať sa, nájsť si chvíľu nielen pre seba, ale aj pre tých druhých. Veríme, že náš program verejnosť zaujme a vytvorí jedinečnú atmosféru, ktorá vhodne zapadne do koloritu tejto uličky remesiel. Záujemcovia môžu ešte dnes do večera prispieť prinesením sviečky do pekárničky na Hrnčiarsku,“ informuje Jelinek. Doložil, že už majú vyše osemtisíc sviečok. Krásu svetiel sviečok bude sprevádzať hudba v podaní komorného orchestra, perkusií a umenie predvedú tanečníci.

  „Snahou združenia KRU&K je vzbudiť záujem o existujúce remeslá, ustupujúce tradície, či ponúknuť tento priestor začínajúcim ako aj skúsenejším umelcom z nášho regiónu. Máme záujem naplno využiť potenciál Hrnčiarskej ulice a Rodošta na prezentáciu nielen remeselníckych výrobkov, ale aj histórie, kultúry, umelcov, študentov, či iných odvážlivcov,“ povedal Jelinek.

 • uskalienka

  člen
  19. septembra 2011 o 20:32

  Na košickú Bielu noc zavítajú svetové hviezdy

  KOŠICE 17. septembra (SITA) – Druhý ročník podujatia Biela noc, ktoré sa uskutoční 1. októbra v Košiciach, si nenechajú ujsť svetové hviezdy súčasného umenia. Do Košíc zavíta nórsky umelec Rune Guneriussen, ktorý v mestskom parku netradične prepojí interiérové lampy s prírodou. Mexičan Miguel Chevalier návštevníkov Bielej noci prevedie virtuálnou záhradou, v ktorej rozkvitnú gigantické kvety stvorené pomocou počítačového softvéru. Špičková francúzska tanečnica Catherine Langlade zaujme digitálnou pohybovou hrou.

  Nórsky umelec Rune Guneriussen je známy svojimi inštaláciami v prírode. Jeho obľúbenými objektmi sú stoly, lampy, stoličky a iné úžitkové predmety, ktoré inštaluje a následne fotografuje od roku 2005 po celom svete. „Objekty umiestňuje do rôznych prírodných scenérií, ktoré tak nadobúdajú jedinečný rozprávkový nádych plný poézie. Druhou a veľmi podstatnou etapou jeho tvorby je fotografia, ktorá ostáva jediným zhmotnením každej jeho umeleckej inštalácie,“ povedala kurátorka Bielej noci Zuzana Pacáková. Dodala, že s najväčším ohlasom sa stretlo jeho dielo „Nezhasínajte“, ktoré bolo súčasťou Bielej noci v Paríži v roku 2009. Išlo o jedno z jeho najrozsiahlejších diel, s ktorým sa preslávil na celom svete.

  Po veľkom celosvetovom úspechu s inštaláciou “Sur-natures”, ktorá vykresľuje virtuálne záhrady, prichádza Miguel Chevalier do Košíc s novou interaktívnou inštaláciou s názvom “Fractal Flowers”, ktorá predstavuje novú generáciu kvetov a virtuálnych záhrad. „Inštalácia ‚Fractal Flowers‘ znázorňuje gigantické fraktálne kvety rôznych farieb a foriem, ktoré bez prestania rozkvitajú vďaka veľmi technicky náročnému softvéru. Pestrofarebné kvety reagujú na pohyb diváka, ktorý štartuje proces vývoja a rozkvitania. Najprv vidíme virtuálne zrniečka, ktoré následne rastú, vyvíjajú sa, pučia, kvitnú a napokon umierajú,“ prezrádza Pacáková.

  Corps Complices je interaktívna pohybová hra francúzskej tanečnica Catherine Langlade. Dôležitú úlohu tu zohrávajú gestá, cirkulácia v priestore, energia a hravosť pohybu. Vizuálna grafika projektu je vytvorená francúzskym umelcom Vincentom, ktorý všetky tieto pohybové a fyzické aspekty preniesol do lákavého podvodného morského sveta plného fantastických podmorských živočíchov. „Interaktívna inštalácia Corps Complices už precestovala viacero svetových miest a po jej poslednom veľkom úspechu, ktorý zožala na svetovej výstave v Shanghaji, poputuje priamo do Košíc, kde bude vystavená počas Bielej noci 1. októbra 2011,” dodala Pacáková.

  Prvý ročník Bielej noci, ktorý sa uskutočnil vlani 2. októbra v Košiciach, sa stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti. Jedinečný večer si nenechalo ujsť takmer 20-tisíc návštevníkov z celého Slovenska.

 • uskalienka

  člen
  19. septembra 2011 o 20:32

  Na košickú Bielu noc zavítajú svetové hviezdy

  KOŠICE 17. septembra (SITA) – Druhý ročník podujatia Biela noc, ktoré sa uskutoční 1. októbra v Košiciach, si nenechajú ujsť svetové hviezdy súčasného umenia. Do Košíc zavíta nórsky umelec Rune Guneriussen, ktorý v mestskom parku netradične prepojí interiérové lampy s prírodou. Mexičan Miguel Chevalier návštevníkov Bielej noci prevedie virtuálnou záhradou, v ktorej rozkvitnú gigantické kvety stvorené pomocou počítačového softvéru. Špičková francúzska tanečnica Catherine Langlade zaujme digitálnou pohybovou hrou.

  Nórsky umelec Rune Guneriussen je známy svojimi inštaláciami v prírode. Jeho obľúbenými objektmi sú stoly, lampy, stoličky a iné úžitkové predmety, ktoré inštaluje a následne fotografuje od roku 2005 po celom svete. „Objekty umiestňuje do rôznych prírodných scenérií, ktoré tak nadobúdajú jedinečný rozprávkový nádych plný poézie. Druhou a veľmi podstatnou etapou jeho tvorby je fotografia, ktorá ostáva jediným zhmotnením každej jeho umeleckej inštalácie,“ povedala kurátorka Bielej noci Zuzana Pacáková. Dodala, že s najväčším ohlasom sa stretlo jeho dielo „Nezhasínajte“, ktoré bolo súčasťou Bielej noci v Paríži v roku 2009. Išlo o jedno z jeho najrozsiahlejších diel, s ktorým sa preslávil na celom svete.

  Po veľkom celosvetovom úspechu s inštaláciou “Sur-natures”, ktorá vykresľuje virtuálne záhrady, prichádza Miguel Chevalier do Košíc s novou interaktívnou inštaláciou s názvom “Fractal Flowers”, ktorá predstavuje novú generáciu kvetov a virtuálnych záhrad. „Inštalácia ‚Fractal Flowers‘ znázorňuje gigantické fraktálne kvety rôznych farieb a foriem, ktoré bez prestania rozkvitajú vďaka veľmi technicky náročnému softvéru. Pestrofarebné kvety reagujú na pohyb diváka, ktorý štartuje proces vývoja a rozkvitania. Najprv vidíme virtuálne zrniečka, ktoré následne rastú, vyvíjajú sa, pučia, kvitnú a napokon umierajú,“ prezrádza Pacáková.

  Corps Complices je interaktívna pohybová hra francúzskej tanečnica Catherine Langlade. Dôležitú úlohu tu zohrávajú gestá, cirkulácia v priestore, energia a hravosť pohybu. Vizuálna grafika projektu je vytvorená francúzskym umelcom Vincentom, ktorý všetky tieto pohybové a fyzické aspekty preniesol do lákavého podvodného morského sveta plného fantastických podmorských živočíchov. „Interaktívna inštalácia Corps Complices už precestovala viacero svetových miest a po jej poslednom veľkom úspechu, ktorý zožala na svetovej výstave v Shanghaji, poputuje priamo do Košíc, kde bude vystavená počas Bielej noci 1. októbra 2011,” dodala Pacáková.

  Prvý ročník Bielej noci, ktorý sa uskutočnil vlani 2. októbra v Košiciach, sa stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti. Jedinečný večer si nenechalo ujsť takmer 20-tisíc návštevníkov z celého Slovenska.

 • uskalienka

  člen
  6. augusta 2011 o 9:24

  Potulky ku košickým fontánam

  KOŠICE 5. Augusta (SITA) – Sprievodca Milan Kolcun predstaví účastníkom nadchádzajúcej víkendovej potulky sedem funkčných košických fontán. „Návštevníci uvidia fontány najrôznejších typov, aj tam kde by ich nečakali, vrátane pivnej. Prvýkrát vstúpia aj do podzemia hrajúcej fontány,“ približuje tému potulky Kolcun.

  Väčšina košických fontán je v centre mesta. Evokujú kolobeh života, zvlhčujú vzduch a osviežujú. Fontána môže byť umeleckým dielom ale i technickým unikátom. Na potulke chcú ponúknuť aj Košickú čítanku – Literárne potulky mestom Košice (3) z pera Milana Kolcuna, ktorá sa v týchto dňoch dostáva do kníhkupectiev.

  Začiatok každej potulky je pred Štátnou vedeckou knižnicou na Hlavnej ulici 10 v Košiciach.

 • uskalienka

  člen
  23. mája 2011 o 20:04

  EHMK pripravilo tretí ročník festivalu USE THE CITY

  KOŠICE 23. mája (SITA) – Festivalovú sezónu otvorí už tretí ročník USE THE CITY – Použi mesto. Ako dnes na tlačovej besede uviedla Zora Jaurová z EHMK, prevažná časť festivalových podujatí sa uskutoční v košickej mestskej časti Západ – na sídlisku Terasa. „Festival znova vyzýva všetkých obyvateľov mesta a návštevníkov, aby sa aktívne zapojili. Umiestnenie do tejto lokality sme vybrali aj preto, že máme záujem, aby sa kultúra dostala aj do miest a na verejné priestranstvá, kde sa s ňou bežne ľudia nestýkajú,“ povedala Jaurová.

  Na otázku agentúry SITA, či ostáva ako umelecká riaditeľka EHMK, uviedla, že ešte stále táto otázka nie je uzavretá a prebiehajú rokovania s novým riaditeľom neziskovej organizácie Košice EHMK Jánom Sudzinom.

  Slávnostné oficiálne otvorenie USE THE CITY – Použi mesto bude v Kulturparku 25. mája a festival potrvá do 29. mája. Hneď v prvý deň vystúpi špičkový hip-hopový tanečník Jugson z Francúzska a Košice privítajú množstvo tanečných skupín z východnej a strednej Európy, ktoré počas týždňa zvedú súboj o účasť na medzinárodnom tanečnom workshope v Brne.

  Špecialitou tretieho ročníka festivalu je mestská hra Mozog Terasy určená nielen dospelým obyvateľom, ale aj firemným tímom. Jej cieľom je spoznávať a kreatívne propagovať mesto. Vo štvrtok večer sa uskutoční jedinečná šou, počas ktorej vďaka svetelným a optickým efektom ožije fasáda košického magistrátu, spojená s hudbou, tancom a v jej závere sa niektorý z účastníkov môže stať jej spolutvorcom.

  V piatok 27. mája si môžu záujemcovia vypočuť od 14:00 každú hodinu koncert pozostavujúci z piatich skladieb vytvorených autormi špeciálne pre tento festival, tak, že do nich zakomponovali aj košické rarity – zvonkohru a spievajúcu fontánu. Večer sa na nádvorí košického bábkového divadla sa predstaví Geišberg trio.

  Nákupnú horúčku a energiu mesta sa pokúsi stvárniť Veni Academi pri fontáne v obchodnom centre Galéria. Výmenník na Terase privíta zase divadlo Pôtoň s predstavením Aj tu som doma.

  Festival bude v sobotu patriť tanečníkom, ktorí zvedú finálovú súboje pre medzinárodnou odbornou porotou. Nedeľa bude patriť rodinám s deťmi, pre ktoré organizátori pripravili Detskú ulica a vystúpenia najlepších bábkových divadiel zo Slovenska a Čiech.

  Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, počas celého festivalu budú prebiehať rôzne zaujímavé worshopy.

  Podrobnejšie informácie o festivale, programe a jednotlivých akciách nájdu záujemcovia na internetovej stránke http://www.kosice2013.sk, alebo http://www.usethecity.sk.

Prihláste sa, aby ste mohli odpovedať.

Pôvodný príspevok
0 of 0 príspevkov June 2018
Teraz