Haraburdy

Spolupútnikmi človeka od najstarších dôb sú desiatky, stovky, tisíce artefaktov, ktoré mu pomáhajú prežiť alebo spríjemniť život. Človek ich člení na pestrú paletu skupín a podskupín, ktorých jednotliví zástupcovia sa stávajú veľmi často predmetom zberateľského záujmu nielen súkromných osôb ale aj inštitúcií. Sú medzi nimi artefakty vzbudzejúce rešpekt a obdiv nad zručnosťou a umom človeka, i jednoduché predmety každodennej potreby, ktoré budia pozornosť až po zaradení do zbierky druhovo, resp. typovo príbuzných predmetov. Tu však zberateľská selanka končí, najmä pokiaľ je zberateľom inštitúcia. Predmety totiž musia byť správne pomenované, profesionálne opísané, zmerané a obrazovo zdokumentované, jedným slovom spracované. Každý kto sa raz dostal do styku so spracovaním zbierkového predmetu, zbierky alebo nedajbože zbierkového fondu vie, čo to je za maškrtu a aké nepredstaviteľné problémy musí takto poctený jedinec riešiť. Dnešná doba so sebou nesie aj elektronické spracovanie zbierkových predmetov a tam sa celá paleta problémov násobí. Nepredstaviteľným spôsobom, pretože dodnes (z celosvetového hľadiska) nejestvuje vyhovujúca metodika, triedenie a terminologický aparát. Nemyslím si, že Obnova je miestom kde sa naznačené problémy vyriešia, ale neviem si predstaviť lepšie miesto, kde by sa mohli začať riešiť, kde by sme nastavili zrkadlo obyčajným veciam... 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Haraburdy

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.