Skonal majster grafiky Koloman Sokol

13.1.2003, Svetoznámy slovenský grafik a maliar Koloman Sokol zomrel vo veku 100 rokov v nedežu v Tuscone v americkom Štáte Arizona. Profesor Koloman Sokol, akademický maliar, sa narodil 12. decembra 1902 v Liptovskom Mikuláši. Bol kľúčovou osobnosťou slovenskej grafickej tvorby 20. storočia. V roku 1921 bol žiakom na súkromnej škole Eugena Króna v Košiciach a o štyri roky neskôr ho prijali v Prahe na Akadémiu výtvarných umení, kde študoval grafiku u Maxa Švabinského.Neskôr študoval v Paríži a od roku 1937 vyučoval na univerzite v Mexico City. Po druhej svetovej vojne sa na niekožko rokov vrátil do Československa, ale od roku 1948 žije striedavo v Kanade a Spojených štátoch amerických.
V roku 1968 vystavoval v New Yorku spolu s Oskarom Kokoschkom. Sokolove obrazy sú čiastočne ovplyvnené tvorbou Pabla Picassa, zobrazujú sociálne motívy, často tiež akty. V roku 1991 sa Sokol stal nositeľom Radu T. G. Masaryka. Prezident SR Rudolf Schuster udelil K. Sokolovi 1. januára 2003 vysoké štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti kultúry a grafického umenia.
Storočnicu majstra grafiky si Slovensko pripomenulo 12. decembra 2002 otvorením Centra Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. V sídle centra – Pongrácovskej kúrii zo 16. storočia, pripomína Sokolove umenie autorov dar vlasti – kolekcia 48 umeleckých diel ale i jeho práce zo zbierky Galérie P. M. Bohúňa. Celkovo tak centrum predstavuje viac než 70 diel umelca.
Na počesť storočnice Kolomana Sokola založila Správna rada Nadácie Matice slovenskej v decembri minulého roka novú prémiu v oblasti výtvarného umenia. Prvé prémie Kolomana Sokola udelí nadácia talentovaným mladým výtvarníkom už tento rok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.