Nitra (rezevácia)

Obec: 

Nitra je najväčším mestom na strednom Ponitrí a piatym najväčším mestom na Slovensku. Ako výrazná dominanta sa uplatňuje hrad a Horné mesto. Pamiatková rezervácia eviduje 23 objektov.

Prístup: 
Pamiatková rezervácia obsahuje historické centrum mesta.

Umiestnenie

Slovensko
48° 18' 48.1788" N, 18° 5' 8.0016" E
História a vývoj: 

V literatúre sa uvádza ako najstarší mestský sídelný útvar na Slovensku (zo 70. rokov 9. storočia). Oblasť Nitry bola od nepamäti veľmi atraktívnym územím, o čom svedčí množstvo nálezov datovaných do obdobia doby kamennej, bronzovej i železnej. V 5. a 6. storočí ju osídlili starí Slovania. V 7. storočí sa Nitra stala politickým, hospodárskym a kultúrnym strediskom slovanských kmeňov žijúcich severne od Dunaja. Na prelome 8. a 9. storočia sa tu sformovalo politicky samostatné Nitrianske kniežatstvo, na ktorého čele stál knieža Pribina. Bol prvým známym vladárom Slovienov. Pribina preukázal veľkú štátnickú múdrosť a znalosť európskej politiky, keď v rokoch 829-833, sám pohan, dal v Nitre postaviť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Vysvätil ho salzburský arcibiskup Adalram. Nitra sa postupne stala súčasťou silnejúcej Veľkomoravskej ríše na čele s Mojmírom I. V 9. storočí sa začala písať história Nitrianskeho biskupstva. S jeho vznikom sa spája založenie prvého kláštora na našom území, jednalo sa o benediktínsky opátsky kláštor sv. Hyppolita z 10. storočia, ktorý zanikol v 15. storočí. Veľká Morava dosiahla najväčší rozmach v čase panovania Svätopluka I., pričom v tom čase patrila k jej hlavným centrám práve Nitra. Po Svätoplukovej smrti v roku 894 jeho synovia Veľkú Moravu napriek otcovmu varovaniu rozdelili. Nitrianske kniežatstvo pretrvalo ešte nasledujúce dve storočia a neskôr sa stalo súčasťou Uhorského kráľovstva. Okolo roku 1000 vzniklo Ostrihomské arcibiskupstvo a oblasť Nitry sa stala jeho biskupstvom. V archíve Nitrianskeho biskupstva sú dodnes uložené dva vzácne kusy pergamenu, ktoré sa označujú ako Zoborské listiny. Ide o najstaršie známe originálne písomnosti zhotovené na území dnešného Slovenska. Veľkými písmenami sa do dejín zapísal 2. september 1248, keď sa Nitra stala slobodným kráľovským mestom. Tieto výsady týkajúce sa Dolného mesta jej udelil kráľ Belo IV. Hrad s Horným mestom zostali aj naďalej majetkom biskupstva. Krátka história Nitry ako slobodného kráľovského mesta sa skončila v roku 1288. Stalo sa z nej zemepanské mesto, ktoré si zachovalo čiastočnú autonómiu. Biskupi zväčša rešpektovali práva nitrianskych mešťanov, ktoré zaručovali rozvoj obchodu a remesiel. Ďalší vývoj mesta rozhodujúcou mierou ovplyvnili vojnové udalosti, medzi ktoré patrilo dobitie Nitry Matúšom Čákom v roku 1317, vojskom Jána Jiskru z Brandýsa v roku 1440, turecké ťaženia a stavovské povstania. Turkom sa nepodarilo zmocniť Nitry a jej hradu ani pri treťom vpáde v roku 1642, avšak v roku 1663 ju okupovali počas celého roka. Poslednou ničivou udalosťou v histórii Nitry bolo Rákocziho povstanie na začiatku 18. storočia. Po jeho potlačení bolo treba postaviť celé mesto nanovo. Obnova Nitry sa niesla v duchu baroka. Obohatila ju o mnohé architektonické skvosty, ktoré sú dodnes pýchou mesta pod Zoborom. Začiatok 19. storočia prinieslo obdobie empíru a klasicizmu, ktorý dotvoril súčasný vzhľad historickej časti mesta.

Iné názvy: 
Nyitra, Neitra
Rok zápisu rezervácie: 
1981
Informačné zdroje: 

Krčmár A., História. IN: Nitra na starých pohľadniciach. DAJAMA, 2006. ISBN 80-89226-13-2.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Nitra (rezevácia)

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.