Reštaurovanie papiéra a kníh…

Reštaurovanie papiéra a kníh – poznatky zo štúdijno pracovnéhopobytu v Spolkovéj republike Nemecko
Studijno-pracovny pobyt v Spolkovej republike Nemecko som malamoznost absolvovat na zaklade ponuky Bavorskeho ministerstvaprace… (Bayerisches Ministerium fur Arbeit und Socialordnung,Familie, Frauen und Gesundheit) v Mnichove, ktore poskytlo tutoponuku v ramci Bavorsko-Slovenskej spoluprace.Pocas trojmesacneho studijno-pracovne- ho pobytu som sa poprirestaurovani papiera – roznych sposoboch a metodach zamerala ina restaurovanie kniznej vazby v plnom rozsahu a na roznekonzervacne metody. Podrobnosti su popisane dalej……Strediskom pozornosti sa stali predovsetkym tieto institucie apodujatia:

1. Institut pre restaurovanie knih a rukopisov v Mnichove(Institut fur Buch-und Handschriftenrestaurierung) pod vedenimDr. Helmutha Bansu,
2. Bavorsky statny archiv – restauratorske pracovisko(Bayerisches Staatsarchiv – Restaurierungswerkstatt) pod vedenimDr. Reipricha a p. Wagnera – veduceho restauratorskehopracoviska,
3. Medzinarodny restauratorsko-konzervator- sky seminar v Ulme vdnoch 9.- l3. l0. l994,
4. Nemecka kniznica v Lipsku (Deutsche Bucherei) pod vedenim Dr.Wachtera – strediska masovej neutralizacie.

Najvacsim prinosom pre nasu pracu mal pobyt v Institute prerestaurovanie knih a rukopisov v Mnichove (IBR).
15-clenny kolektiv tohoto institutu vykonava “spickovu” pracu.Ma vypracovane a prakticky vyskusane najmodernejsie technologiea metody, ktore sa pouzivaju v restaurovani v Nemecku, ale i vosvete. Casta komunikacia pracovnikov so zahranicnymipraktikantmi i
domacimi pracoviskami udrzuje toto pracovisko na vrcholnejurovni. Moderna technika, dostupnost najrozmanitejsich druhovodbornej literatury, spravne zadelenie a vynikajuca organizaciaprace to len potvrdzuje. Povinnostou kazdeho pracovnika jestudovat odbornu literaturu v danom, jemu pridelenom okruhuproblemov a oboznamovat s nimi i ostatnych spolupracovnikov.Tymsa samozrejme upevnuje a udrzuje neustaly kontakt medzipracovnikmi a rastie odborna teoreticka uroven pracovnikov.
Nevyhnutne je to i z toho hladiska, ze IBR je strediskomodbornej skoly pre restaurovanie – ako jedinej odbornej skolyzameranej na prakticke restaurovanie knih a rukopisov v Nemecku.Skolu vedie veduci tohoto pracoviska Dr. BANSA, ktorehoteoreticke i prakticke skusenosti vzbudzuju u pracovnikov istudentov prirodzenu autoritu a vseobecnu vaznost, ktoru siziskal i v medzinarodnom meradle.

Pocas dvojmesacnej staze som sa prakticky i teoretickyorientovala na tieto problemy:
a/ spolupraca s knihovnikom pri vyplnani protokolu narestaurovanie,
b/ metody vodnej a nevodnej neutralizacie,
c/ doglejenie papiera po vodnej a nevodnej neutralizacii,
d/ praca s odsavacim stolom a techniky odstranovania skvrn,
e/ vyuzivanie roznych druhov lepidiel v praci restauratora,
f/ zasady a spravne restaurovanie kozenej vazby a inychvazbovych technik,
g/ vyuzivanie farieb v praci restauratora pri farbeni roznychdruhov japonskeho papiera, koze, papieroviny, spagatov …
h/ praca s malym a velkym zariadenim na dolievanie
i/ vyuzivanie pocitaca pri dolievani
j/ studium a hladanie literatury nedostupnej u nas.

Praca v IBR je zamerana len na restaurovanie papiera a knih.Neutralizacia kyslych listov sa v IBR vykonava vodna a nevodna.Vodna neutralizacia je zabezpecena roztokom uhlicitanuhorecnateho, ktory sa pouziva ako posledna voda pri vodnychrestauracnych zasahoch. Po rozobrati a mechanickom ocisteni sapapiere nechaju namocene v horucej vode +60oC cca 30 min /zalezi od kvality papiera /. Papiere su poukladane na sietkach sramom z umelej hmoty, ktory pri ulozeni viacerych sietok na sebazabranuje vyplaveniu neutralizovaneho objektu. Po vypustenitejto vody sa kupu papiere v studenej vode. V IBR su tohonazoru, ze je lepsie pracovat so stalym objemom stojatej vodyako za staleho prudenia vody, pretoze voda len omyva listy, alenevyplavuje dostatocne rozpustne kysle produkty a necistoty.
Nevodna neutralizacia sa robi roztokom etanolatu horecnateho,ktory sa objednava a riedi sa pod tlakom metanolom. Pouziva sa iza sucasneho doglejenia tylozou.
Zakladom prace restauratora je spravna priprava lepidla narestaurovanie, ktorej sa venuje mimoriadna pozornost. Na lepeniepapiera sa pouziva psenicny skrob, na lepenie koze a pergamenusa pouziva ryzovy skrob. I nakupu tychto lepidiel ako i inehomaterialu sa venuje mimoriadna pozornost.
Velke rozdiely su v ponati restaurovania a reparovania medzinasim pracoviskom a IBR. V IBR je zasadou, ze restaurovanie jepresne opakovanie technologie a pouziteho materialu ako bolapovodna technologia a material. Vysledok ich prace je skutocnezrestaurovana kniha. Prihliada sa samozrejme i na funkcnostknihy, ale prvorada je historicka hodnota.Mimoriadna pozornost sa venuje vyberu materialu. Nesmie sapouzivat material “kysly”. Lepenka na restaurovanie sa specialneobjednava nekysla, pretoze kyslost je pricinou degradaciematerialu. Nema zmysel restaurovat a pouzit zly material,pretoze tento dostane knihu zakratko do takeho stavu ako bolapred restaurovanim. Robit restaurovanie len “pre oko” je rovnakynezmysel ako vracat knihy po restaurovani do spinaveho skladu.
Restaurovat k o z e n u vazbu som sa ucila pod vedenim paniKARL, ktora je veduca strediska pre prakticke vyucovanie vodbornej restauratorskej skole v IBR. Tento rok sa rozbehol prvyrocnik druheho 3-rocneho cyklu nadstavboveho studia pod nazvom “Die Staatliche Fachakademie “. Absolventi tohto studia mozupracovat ako restauratori. Posluchacom sa moze stat len knihar sukoncenym stredoskolskym vzdelanim. Studium je velmi narocne astudenti dostavaju vedomosti o his- torii a vzniku kniznejvazby, jednotlivych vazbovych obdobiach a technikach,vlastnostiach materialov pouzivanych na restaurovanie, osluzbach zakaznikov, o technikach restaurovania a konzervovania.Dufajme,ze i na Slovensku sa podari realizovat aspon na urovnistrednej odbornej skoly studijny odbor, ktory by vychovaval avzdelaval specialne restauratorov papiera.
Material na restaurovanie som si priniesla so sebou. Plati turovnako zasada – vyuzit vsetko, co sa z povodnej technologie avazby vyuzit da, teda i staru kozu, stare lepenkove dosky anovym nahradit len v nevyhnutnom pripade.
Dalsou oblastou mojej prace bolo vyuzivanie farieb pri dolievanichybajucich casti restaurovaneho objektu farbenou papierovinou,farbenie roznych odtienov japonskeho papiera, papieroviny, kozea vobec vsetkeho, co si restaurator musi farbit, aby sapriblizil co najviac povodnemu restaurovanemu materialu. Matspravne farby a vediet ich pouzit znamena pre prax asi to, zestaci kupit jeden typ japonskeho papiera na restaurovanie alebomat bielu papierovinu a ostatne si podla potreby urobime sami.
IBR pouziva na farbenie bavorske farby. Znama papierenska firmaSANDOZ nam poskytla vzorky, s ktorymi som urobila vzorkovnicuroznych farebnych odtienov, ktore restaurator vyuzije ci uz pridolievani, dokladani chybajucich casti, zhotovovani novychpredsadkovych papierov, alebo papierov, ktorych farba budezhodna s farbou povodnych obalov roznych casopisov zo 17.-19.storocia.
Mimoriadne zaujimava bola technologia farbenia koze, ktoru sitonuju a pripravuju presne podla farby koze restaurovanehoobjektu. Objednava sa len koza prirodnej farby a podla potrebysa farbi. Vyhnu sa tym zbytocnemu uskladnovaniu a kupovaniu tychfarebnych odtienov, ktore sa len velmi malo pouzivaju, alenaopak maju vzdy poruke kozu potrebnej farby.
Vyskumna praca veduceho pracoviska Dr. BANSU sa orientuje nadolievanie chybajucich casti restaurovaneho papieroveho objektu,vhodnu volbu farby papieroviny na dolievanie a celkovepocitacove spracovanie tohoto postupu ako i jeho vysledkov.Svojou technologiou je znamy takmer na celom svete. Nadolievanie sluzi dolievacie zariadenie, kde mozno dolievatobjekty 70x9O cm. Na dolievanie objektov, citlivych na vodusluzi male zariadenie, ktore je mozno zhotovit i v nasichpodmienkach.Technologia dolievania vyuziva na glejenie kationaktivny skrob anerobi sa nasledne doglejenie a spevnovanie japonskym papierom.Zamestnanci IBR mozu po skonceni pracovneho uvazku zostatpracovat v Institute, kde maju moznost sukromnu pracu robit icez vikend. Peniaze, ktore sa touto cinnostou zarobia, zostavajuna oddeleni a sluzia na nakup potrebneho materialu.
IBR je metodickym centrom a zadavatelom prace i pre sukromnychrestauratorov, ktori restauruju fond Bavorskej statnej kniznice.Prispevky od sukromnych restauratorov zostavaju rovnako naoddeleni.
Vlastna praca statneho restauratora, ci sukromneho restauratorasa odvija od vzajomnej spoluprace s knihovnikom. K tomu sluzi idosledne vypracovany protokol na restaurovanie, v ktorom supresne zaznamenane poziadavky knihovnika na restauratora, cim sapredchadza nedorozumeniam pri zlom vybere materialu, cinevhodnej metode restaurovania.
Mesacny pobyt v Bavorskom statnom archive bol zaujimavy hlavnekvoli sposobu restaurovania voskovych pecati. Pod odbornymvedenim p. Von Hossling som sa ucila restaurovat pecate zpraveho vcelieho vosku, robit odliatky a restaurovatumelovoskove pecate. Ostatne restauratorske techniky bolipodobne nasim a prekvapujuco zastarale.
Od 9.- 11. l0. 1994 som dostala moznost
zucastnit sa medzinarodnych restauratorskych dni v Ulme. Kazdedva roky sa stretavaju restauratori roznych oborov na takychtostretnutiach. Je to vyborna moznost nadviazania kontaktov,ziskania najnovsich informacii.
Na tomto stretnuti sa zucastnilo vela osobnosti zo zahraniciaako p. Per Laursen z Danska, ktory je znamy vyrobou dolievacichzariadeni a prisiel s najnovsimi metodami, Jonas Palm a prof.Koch z Copenhagenu, Dr. Brinkhus z Tubingenu, Dr. Neevel zAmsterdamu, Renate van Issem z Gottingenu a i.Velka pozornost sa venovala i otazkam vystavnictva. Zoznamprednasok a adries mozno najst u autorky clanku na Utvare res-taurovania a konzervovania Matice sloven- skej.
Navsteva Deutsche Bucherei v Lipsku, ktoru mi umoznilo Bavorskeministerstvo realizovat na ich naklady bola vyznamnym prinosompre pracu tych, ktori sa zaoberaju konzervovanim knih v masovommeradle.
Tato kniznica sa stala centrom masovej neutralizacie v Nemecku.Zariadenie na masovu neutralizaciu pre nu zakupilo Ministerstvofinancii a ako prototyp stalo 8 milionov DM. Zariadenie a celyproces je pod odbornou garanciou Battellovho Institutu voFrankfurte, ktory ponuka taketo zariadenie na predaj i prepripadnych zaujemcov, pricom cena sa pohybuje okolo l,5 mil. DM.O toto zariadenie prejavili zaujem svajciarski kolegovia akolegovia v Rakusku.
Problem masoveho “odkyslenia” /neutraliza- cie/ je aktualny uzdnes a o par rokov sa stane nevyhnutnostou. Doslednym vyskumom vtejto oblasti a sklbenim prace chemikov a konstrukterov sapodarilo vyvinut po niekolkoroc- nom odskusavani prototypovychzariadeni a roznych chemikalii a rozpustadiel system, ktoryspolahlivo pracuje v Deutsche Bucherei v Lipsku. Zakladnouchemikaliou, ktora sa pouziva na neutralizaciu jehexametyldisiloxan a ako rozpustadlo sa pouziva Mg-etylat/Ti-etylat.
Na rozdiel od predchadzajucich chemikalii su obe tieto zdraviuneskodne a vykazuju vyborne pufrovacie vlastnosti. Po ichpouziti sa sta-
va papier alkalicky a pevnejsi.
System Wei-To, ktory sme sa snazili uplatnit na masovuneutralizaciu v Matici slovenskej sa v Nemecku nepouziva kvolitomu, ze tento system vyuziva ako rozpustadlo metanol – jedprvej kategorie, zaradeny do skupiny zvlast nebezpecnych jedov avysledkom pouzitia je len neutralizacia a nie spevnenie papiera.
Masova neutralizacia je proces, ktory bol vyvinuty naneutralizaciu tlaci od polovice 19. storocia.
V krajine mojej pracovnej staze som sa neustale stretavala stym, ze vela ludi Slovensko n e p o z n a, pretoze nasarepublika bola propagovana len ako byvale Cesko-Slovensko aSlovensko je zamienane za Slovinsko.
Myslim si, ze Slovensko je treba zviditelnit ako krajinu sbohatou kulturnou a historickou tradiciou. Je smutne, ze nasukrajinu a nasu kulturu pozna pomaly viac zamorie ako najblizsisusedia. Na propagaciu kultury a kulturnosti naroda treba vyuzitvsetky dostupne moznosti, napriklad aj podobne staze, na akejsom sa zucastnila aj ja.
Kolegov zo zahranicia zaujala oblast prirodnej scenerie, naktoru je region Turiec obzvlast bohaty. Stretla som sa snazorom, ze sme narod, ktory sa n e v i e p r e d a t/upozornit na seba/. Prikladom toho je aj nedostatocne mnozstvopropagacneho a prezentacneho materialu, ktory som mala kdispozicii a ktoreho ziskanie v potrebnom mnozstve a kvalite bymalo byt pre instituciu a mesto, ktore je kulturnym centromSlovenska samozrejmostou.
Z tejto pracovnej staze som priniesla mnohe potrebne pracovnepostupy a teoreticke zaklady pre dalsiu restauratorsko-konzer-vatorsku pracu.
Svoje poznatky dam k dispozicii vsetkym, ktori profesionalnepracuju v oblasti restaurovania a konzervovania papiera a knih.


Zaujemcovia sa mozu informovat na adrese:
Ing. Alena M a k o v a
Utvar restaurovania a konzervovania dokumentov
MATICA SLOVENSKA
Novomeskeho 32
M a r t i n


Zdroj: www.snk.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

XI. seminár reštaurátorov a historikov

(13.-16. september 2000, Litoměřice, ČR) Po troch rokoch sme opäť mali možnosť konfrontovať vývoj v oblasti reštaurovania a konzervovania, ktorý sa udial nielen v našom najbližšom okolí (Česká republika, Poľsko), ale dá sa povedať v stredoeurópskom priestore, s vývojom na Slovensku a aj v našej knižnici. Hlavným organizátorom a garantom seminára bol už tradične Štátny ústredný archív v Prahe…

Papierové umenie v Galérii X

Objekty a šperky netradične vyrobené z papiera predstavuje do 22. júna 2010 bratislavská Galéria X. Papier je na výstave Inšpirácia papierom/ Objekt a šperk zdrojom diel od 18 umelcov. Popri domácich autoroch sú to mnohí renomovaní zahraniční umelci z Belgicka, Holandska, Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Okrem nástenných a priestorových objektov a šperkov sú vystavené aj úžitkové predmety ako dámske kabelky, tašky a puzdrá.

Nová chránená dielňa na kníhviazačské práce v Nitre

NITRA/BRATISLAVA 31. januára (SITA) – Ľuďom v krízových situáciách odkázaným na sociálnu pomoc je určená nová chránená dielňa v Nitre. Chránená dielňa sv. Jozefa, ktorú 15. januára otvorila Diecézna charita v Nitre, je zameraná na kníhviazačské práce. V ponuke služieb sú zahrnuté opravy a reštaurovanie starých kníh, misálov, modliacich kníh a ďalších starých tlačí.