Reštaurovanie architektonického skvostu Košíc

Reštaurovanie architektonického skvostu Košíc i Slovenska gotického kostola svätého Michala približuje fotodokumenta?ná výstava, ktorú otvorili dnes v košickej Východoslovenskej galérii.

Práce podobne ako v prípade ?alšej polstovky národných kultúrnych pamiatok po celom Slovensku realizovala reštaurátorská firma Viart. Ako uviedol jej zástupca akademický sochár Vladimír Višváder, reštaurovanie si vyžiadalo vyše pä?desiatjeden miliónov korún a prispelo takmer tridsa? sponzorov.


Vladimír Višváder, akademický sochár: “Reštaurátorské práce na Michalke, respektíve v Kostole svätého Michala trvali desa? rokov. Zahájené práce boli v devä?desiatom šiestom roku a trvali do roku 2006. Je to jedna z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok.”


Reštaurátori obnovovali kostol známy vo verejnosti ako kaplnka svätého Michalka milimeter po milimetri od strechy až po suterén, nový šat dostal exteriér, interiér, sochárska i maliarska výzdoba. Hovorí opä? Vladimír Višváder.


Vladimír Višváder, akademický sochár: “Vieme, že v gotike bol kame? naozaj iba stavebný materiál, ktorý bol prekrývaný nádhernými stredovekými ma?bami ve?mi bohatými na farebnos? a tu sme sa snažili práve ako také unikum zvýrazni? aj rekonštruova? ?o je ve?mi významné takto farebný objekt v interiéri a to sme ešte patinovali. Tak takýto rozsah obnovy v interiéri ja si myslím, že na Slovensku nebol a v rámci samotného reštaurovania myslím že za posledné roky ani v Európe ur?ite.”


Kostol alebo kaplnka svätého Michala je zasvätený sprievodcovi duší na druhý svet a archanjelovi Michalovi. Postavili ho v štrnástom storo?í na mieste bývalého cintorína. Kosti z pohrebiska našli miesto v takzvanom Osáriu v podzemí kostola, kde sú nav?šené v hrúbke približne jeden a pol metra. Kostol už pred stodva rokmi zrekonštruoval a posvätil košický biskup Zigmund Bubi?. Tento rok ju po obnove opätovne posvätili vo februári.


zdroj: Rádio Lumen

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka

Ivan Gojdič “… nežne krášli každý rozjasaný štít do výšok volajúcich chmúrnych turní, čo ticho strážia naše rodné valaly, umlčia všetok ľudský nárek vzpurný, i dávne hriechy, ktoré k nebu volali.”
Michal Chuda
Šťastím môžeme nazvať skutočnosť, že na Slovensku ešte máme toľko sídiel – dedín či osád s historickými, novšími alebo úplne novými kostolmi vsadenými do zástavby, ktorá ešte stále nesie nemalé urbanistické kvalitatívne znaky (napriek ich rýchlemu úbytku), a že na rozhraní tisícročí – v roku Veľkého jubilea môžeme konštatovať: je tu čo poznávať, je tu čo chrániť pre ďalšie storočia, ktoré budú tejto krajine dopriate.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.