Reštaurovanie architektonického skvostu Košíc

Reštaurovanie architektonického skvostu Košíc i Slovenska gotického kostola svätého Michala približuje fotodokumenta?ná výstava, ktorú otvorili dnes v košickej Východoslovenskej galérii.

Práce podobne ako v prípade ?alšej polstovky národných kultúrnych pamiatok po celom Slovensku realizovala reštaurátorská firma Viart. Ako uviedol jej zástupca akademický sochár Vladimír Višváder, reštaurovanie si vyžiadalo vyše pä?desiatjeden miliónov korún a prispelo takmer tridsa? sponzorov.


Vladimír Višváder, akademický sochár: “Reštaurátorské práce na Michalke, respektíve v Kostole svätého Michala trvali desa? rokov. Zahájené práce boli v devä?desiatom šiestom roku a trvali do roku 2006. Je to jedna z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok.”


Reštaurátori obnovovali kostol známy vo verejnosti ako kaplnka svätého Michalka milimeter po milimetri od strechy až po suterén, nový šat dostal exteriér, interiér, sochárska i maliarska výzdoba. Hovorí opä? Vladimír Višváder.


Vladimír Višváder, akademický sochár: “Vieme, že v gotike bol kame? naozaj iba stavebný materiál, ktorý bol prekrývaný nádhernými stredovekými ma?bami ve?mi bohatými na farebnos? a tu sme sa snažili práve ako také unikum zvýrazni? aj rekonštruova? ?o je ve?mi významné takto farebný objekt v interiéri a to sme ešte patinovali. Tak takýto rozsah obnovy v interiéri ja si myslím, že na Slovensku nebol a v rámci samotného reštaurovania myslím že za posledné roky ani v Európe ur?ite.”


Kostol alebo kaplnka svätého Michala je zasvätený sprievodcovi duší na druhý svet a archanjelovi Michalovi. Postavili ho v štrnástom storo?í na mieste bývalého cintorína. Kosti z pohrebiska našli miesto v takzvanom Osáriu v podzemí kostola, kde sú nav?šené v hrúbke približne jeden a pol metra. Kostol už pred stodva rokmi zrekonštruoval a posvätil košický biskup Zigmund Bubi?. Tento rok ju po obnove opätovne posvätili vo februári.


zdroj: Rádio Lumen

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Reštaurátorov volajú až keď je najhoršie

LEVOČA 18. decembra 2002 (SITA) – Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči ako jeden z troch ateliérov na Slovensku vykonal v roku 2001 reštaurátorské práce za takmer 14,5 mil. Sk. Rozsahom a objemom prác je levočský ateliér podľa jeho vedúceho Ivana Tkáča najväčšou reštaurátorskou dielňou na Slovensku. Problémom ochrany a reštaurovania pamiatok na Slovensku podľa neho je, že vlastníci volajú reštaurátorov na záchranu pamiatok až keď sú v havarijnom stave.