Reorganizácia podmienok navštívenia Nitrianskeho hradu

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra, správca Národnej kultúrnej pamiatky – Nitriansky hrad, pripravilo od 1. apríla niekoľko zmien v organizovaní turistických návštev a ďalšej prevádzky tejto výnimočnej pamiatky. TK KBS pri tejto príležitosti prináša ich prehľad.

Zmeny sú výsledkom niekoľkoročných snáh o komplexnú renováciu a využitie kultúrnych možností, ktoré pamiatka ponúka. V posledných rokoch sa tu udialo viacero rekonštrukčných a reštaurátorských zásahov. Hrad dnes oplýva nezameniteľným hradným areálom. Jeho súčasťou sú i pamiatky, o ktoré sa biskupstvo dôsledne stará, investuje do ich reštaurovania a často krát ich zachraňuje pred zánikom. Zásadná zmena sa udiala okrem iného v Gotickej priekope, kde bol vytvorený amfiteáter, čím boli dokonale využité všetky výhody tohto neobyčajného priestoru. Gotická priekopa je dnes pripravená stať sa dejiskom kultúrnych akcií, akými budú koncerty sakrálnej i vážnej hudby, letné kino a podobné kultúrne udalosti. Je priestorom, ktorý tu doteraz absentoval.

Novú tvár získala i časť biskupských záhrad, od 5. júla 2011 sú sprístupnené verejnosti  a sú jedinečnou vyhliadkou na mesto Nitra. Významnou premenou prejde i nádvorie hradu, do jeho centra bude umiestnená socha blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., ktorý hrad osobne navštívil. Vstupný most do hradu je taktiež po rozsiahlej rekonštrukcii, v jej závere mu pôvodnú tvár prinavrátili sochy, ktoré ho po dlhých rokoch opäť zdobia.

Nitriansky hrad, lept českého grafika, kresliara a ilustrátora Václava Hollara

Päť rokov existujúcu expozíciu Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva a expozíciu Kazemát – podzemných chodieb v juhovýchodnom bastióne hradu, doplnia tak ďalšie významné turistické ciele. Tie v areáli hradu, ktorému naďalej dominuje Katedrála- bazilika svätého Emeráma, vytvárajú kultúrne i návštevnícky atraktívne centrum mesta Nitry.  Tak ako v prípade každého takéhoto kultúrneho centra si jeho plynulý a nepretržitý chod vyžaduje prevádzku, ktorá je spojená s nemalými finančnými nákladmi. Tie doteraz znášalo Nitrianske biskupstvo. Pri súčasných podmienkach, pri rozšírenej ponuke pre návštevníkov, už nie je možné nekoordinovať tieto turistické návštevy. Nitrianske biskupstvo sa preto po dohode s Mestom Nitra rozhodlo ponúknuť návštevníkom hradu kvalitnejší turistický servis v podobe organizovaných vstupov. Umožní to platba vstupného už pri hradnej bráne, ktorého výška bude viac ako symbolická. Pôjde o sumu 0,30 eur. Vstup do katedrály naďalej nebude spoplatnený, tak ako sa nezmení výška vstupného do Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva, ktoré je 1 euro / 0,5 Eura (celé vstupné /zľavnené vstupné). Po dohode s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, správcom Kazemát, sa vstupný poplatok do tejto expozície ustálil na sume 0,80 Eura / 0,40 Eura. Vstupné poplatky sa budú vyberať len počas turistickej sezóny (1.4. – 31.10.), pričom vstup do hradu počas bohoslužieb bude bezplatný (denne do 9.00 a v nedeľu do 12.00). K dispozícii bude i permanentka v hodnote 2 eurá pre občanov Nitry, ktorí hrad navštevujú pravidelne.

 harp

Príjmy zo vstupného, ktoré nepokryjú ani náklady na prevádzku a v žiadnom prípade nepokryjú náklady, ktoré boli vynaložené na takúto rozsiahlu rekonštrukciu, budú použité na  údržbu verejného priestranstva hradu, prevádzku toaliet, nevyhnutnú réžiu a obnovu hradu. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák zdôrazňuje, že symbolické vstupné nechce návštevníkov znechutiť. Práve naopak. Biskupstvo má záujem, aby bolo dôstojne prezentované „veľmi cenné kresťanské a národné dedičstvo“. Symbolická finančná participácia návštevníkov na chode kultúrnej pamiatky takýchto rozmerov a takéhoto významu rozšíri pocit zodpovednosti za kultúrne výtvory našich predkov.

TK KBS informoval Miroslav Lyko

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zmluva o spolupráci medzi Mestom Nitra, biskupstvom, krajom a archeológmi

Zmluvu o partnerstve a spolupráci podpísalo počas Cyrilo-metodských slávností (2. – 6. júla 2008) Mesto Nitra, Biskupstvo Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Archeologický ústav SAV v Nitre. Cieľom je zakotviť spoluprácu pri zvyšovaní atraktivity mesta pre cestovný ruch ako aj pri rekonštrukcii a sprístupňovaní historických a kultúrnych pamiatok. “Pokiaľ nepríde k partnerstvám a spájaniu sa, nemáme šancu na veľké investície do budúcnosti,” povedal primátor Jozef Dvonč.