Fašistami vypáleným obciam odovzdal minister pamätné medaily