Začala verejná zbierka na záchranu Šarišského hradu