Rekonštrukciu okien na kostolíku v Novej Kelči podporili cyklisti sumou 600 eur