Palác Lubomírskych na hrade Ľubovňa plánujú po obnove otvoriť najskôr v apríli