Výrobca liehovín chce upraviť areál starej Pradiarne, vybuduje aj múzeum