Kraj ukončil ďalšiu etapu rekonštrukcie Budatínskeho hradu