V druhom najstaršom kláštore na Slovensku sprístupnia významné pamiatky