Obnova donjonu na Šarišskom hrade si vyslúžila ocenenie