Rekonštrukčné práce v Komárňanskej pevnosti pokračovali ďalšou etapou