K najväčším tohtoročným objavom archeológov patril poklad keltských mincí