Na slovensko-poľskom pohraničí otvorili Transkarpatskú archeologicko-kultúrnu cestu