Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2018 v podprograme 1.6