Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov - tradičné tesárstvo