Slovenské technické múzeum oslavuje 70 rokov fungovania