Zo zaniknutej osady Šoldov pri obci Štrba by sa v budúcnosti mohol stať archeologický park